رویدادهای عمومی

خداحافظ حاج آقای افتخاری عزیز


خلاصه :

با کمال تأسف و تأثر درگذشت همکار مهربان و مؤمن، حاج جعفر افتخاری را تسلیت می‌گوییم.

با کمال تأسف و تأثر درگذشت همکار مهربان و مؤمن، حاج جعفر افتخاری را تسلیت می‌گوییم.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران