دلنوشت

زمانه عجیبی است!!!


خلاصه :

برخی مردم امام گذشته را عاشقند

برخی مردم امام گذشته را عاشقند، نه امام حاضر را...

می دانید چرا؟امام گذشته را هر گونه بخواهند تفسیر می کنند،

اما امام حاضر را باید فرمان برند!

و کوفیان عاشورا را اینگونه رقم زدند....

شهید مرتضی آوینی

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.


پسران

دختران