پایگاه تابستانی روز سه شنبه ۹۷/۵/۹


۱۰ مرداد ۱۳۹۷ / ۱۲:۰۱:۱۸
۲۰
۱


مراسم صبحگاهی با یک مسابقه ی پرهیجان شروع شد

مراسم صبحگاهی با یک مسابقه ی پرهیجان شروع شد ،کل مدرسه به دو گروه تقسیم شده بودیم وقراربود یک کاربرگ نقاشی را به صورت دسته جمعی رنگ آمیزی کنیم وهر گروه تمیزتر و زودتر تماموم میکرد برنده اعلام میشد ،البته این مسابقه یک قانونی داشت که برگه ی کاربرگ بیشتراز 10 ثانیه نباید دست کسی میماند.
بعداز صرف صبحانه عزیزانمان به استخر رفتند .
پس از آمدن از استخر ، غرفه های فعالیتهای قرآنی شروع شد:
** درغرفه ی اوریگامی حیوانات ومیوه های قرآنی ،دخترانمان در پیش دبستان اوریگامی انار و سگ را یاد گرفتند وبا داستان قرآنی وهمچنین اسم قرآنی آن آشناشدند.
**در غرفه ی حفظ قرآن با بازی دختران پیش دبستانیمان سوره فیل را حفظ کردند،وروی بادکنکها نقاشی کشیدند.
** در غرفه ی حفظ آیات موضوعی قرآن ،آیه با موضوع آرام صحبت کردن را دخترانمان در پایه ی اول ودوم حفظ کرده ونقاشی آنرا رنگ آمیزی نمودند.
** غرفه ی حفظ قرآن با اشاره عزیزانمان در پایه ی اول ودوم حفظ سوره تین را به اتمام رساندند.
** در غرفه ی آیت مداری عزیزانمان درپایه سوم وچهارم با موضوع استقامت و پایداری کلیپ تماشا کردند و بازی گروهی انجام دادند ودر نهایت یک سجاده کوچک که همراه چفیه بودرا هدیه گرفتند.
** در غرفه ی بازی های کامپیوتری عزیزانمان کارساخت پاور قرآنی را به صورت گروهی ادامه دادند.

برچسب‌های این مطلب:

اخبار و رویدادها
برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.