تلاش برای رسیدن به محبوب


۲۵ مرداد ۱۳۹۶ / ۰۴:۲۲:۵۷
۳۱۷
۰


 با همه وجود در انتظار ولی عصر ع باش و حال انتظار را با مشیت حق همراه کن

تلاش برای رسیدن به محبوب !

(رجبعلی خیاط) نکته مهمی که ایشان بر آن تاکید داشت: آمادگی و آراستگی شخص منتظر بود، هر چند عمرش برای درک زمان حضور آن بزرگوار کافی نباشد. و در این باره حکایتی از حضرت داود ع نقل می کرد که:
«آن حضرت از تپه ای در حال عبور از بیابانی مورچه ای را دید که مرتب کارش این است که از تپه ای خاک بر می دارد و به جای دیگر می ریزد، خواست از خداوند که از راز این کار آگاه شود...، مورچه به سخن آمد که: محبوبي  دارم که شرط وصل خود را آوردن تمام خاک های آن تپه در این محل قرار داده است!
حضرت فرمود: با این جثه کوچک، تو تا کی می توانی خاک های این تل بزرگ را به محل مورد نظر منتقل کنی، و آیا عمر تو کفایت خواهد کرد؟!
مورچه گفت: همه این ها را می دانم، ولی خوشم اگر در راه این کار بمیرم به عشق محبوب مرده ام!
در این جا حضرت داود منقلب شد و فهمید این جریان درسی برای اوست».
جناب شیخ همیشه اسرار داشت که:
«با همه وجود در انتظار ولی عصر ع باش و حال انتظار را با مشیت حق همراه کن».

کیمیای محبت:ص62

منابع و مآخذ:

برچسب‌های این مطلب:

توانمندی‌هابرای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

مطالب مرتبط