۰۹ آبان ۱۳۹۷ / ۱۳:۰۱:۲۳
۶۴۵


مرحله چهارم برش با قیچی

دخترانمان در پیش دبستان ۱ بعد ازبرش بی هدف کاغذها به منظور یادگیری قیپی دست گرفتن و قیچی خطوط صاف و سپس زیگزاک  در این مرحله مثلث هارا قیچی کردند و به خوبی از پس این مهارت برآمدند.
برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.