الگوی

تدریس ساختار گرایی

یا همان E5 در استوکیومتری


۲۱ آبان ۱۳۹۷ / ۱۴:۳۷:۴۵
۹۰
۰

تحلیل و بررسی تدریس ساختار گرایانه در استوکیومتری

به پیوست مقاله ای در مورد روش تدریس ساختار گرایانه به خصوص در مبحث استوکیومتری قرار داده شده است


# نام فایل توضیحات   مدیریت
1 دانلود فایل


برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

مطالب مرتبط