مقالات

وارونه نویسی و قرینه نویسی


خلاصه :

برای درمان این مشکل ، اقدامات زیر را می توان انجام داد

برخی از کودکان به هنگام نوشتن دیکته  واژه ها را صحیح اما وارونه  یا قرینه ( آیینه نویسی )  می نویسند .

اگر وارونه نویسی و قرینه نویسی در سنین قبل از دبستان اتفاق افتاده باشد و حتی در کلاس اول دبستان ، چنانچه زیاد و پی در پی تکرار نشود امری طبیعی است . اما اگر با گذشت چند ماه از سال تحصیلی ، حتی در مورد واژه هایی که دانش آموز در ابتدای سال فرا گرفته است رخ دهد نیاز به ترمیم و درمان دارد . برای درمان این مشکل ، اقدامات زیر را می توان انجام داد :

 

1 – تن آگاهی : دانش آموز باید بتواند اندام هایش را بشناسد . به این منظور از او می خواهیم  هر اندامی را که نام می بریم نشان دهد  و یا برعکس اندام هایی را که نشان می دهیم نام ببرد .

 

2 – عروسک را که دست ها و پا هایش قابلیت حرکت داشته باشد را تهیه می کنیم  . اندام های او را یک به یک به چپ و راست و بالا و پایین حرکت می دهیم  و از کودک می خواهیم همان حرکت ها را تقلید کند .

با انجام این بازی کودک مفهوم قرینه را تشخیص داده و قادر خواهد بود بین واژه ای که خوانده  است و واژه ای که وارونه و یا قرینه آن است ، تمیز قائل شود .

 

3 – مربی می تواند روبروی کودک بایستد و هر کدام از اندام هایش را حرکت دهد و کودک همان حرکت ها را تکرار کند . بدیهی است که در این تمرین  و تمرین شماره 2  اگر بخشهایی از طرف چپ بدن مربی حرکت  کند ( یعنی به عنوان  مثال پای چپ مربی ) ، دانش آموز باید پای راستش را بلند کند  ، یعنی پایی را که روبروی پای چپ مربی قرار دارد .

 

4 – مربی می تواند از تصاویر گزینه  1 تا 8 آزمون پنجم فراستیگ استفاده کند :

در این تصویر دانش آموز باید شکل هایی را که در نقطه چین ها می بیند ، در قسمت پایین تصویر رسم نماید

احسنت بسیار عالی

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران