محتوای درسی

جملات ساده و غیر ساده

ادبیات دهم

سه رشته انسانی، تجربی و انسانی


خلاصه :

سلام علیکم؛ توضیح جملات ساده و غیر ساده در قالب تصویر در انتهای همین پست قرار گرفته...

جملات ساده و غیر ساده

۵ سال پیش
ممنون مرندی جان.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

بسیار متشکرم.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۵ سال پیش
عالی

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران