از روش میزان پرسیده اید :

از کجا باید شروع کرد

سوال 1


۲۹ مهر ۱۳۹۶ / ۰۷:۱۹:۵۲
۵۳۶
۱


برای کار تربیتی آیا الزاما نیاز به مبنای مشخصی داریم یا سررشته ی کار را با رجوع به درونمان می یابیم؟

پاسخ : طبیعتا انگیزه ی ورود به این عرصه خود می تواند تعیین کننده نقطه شروع باشد . اینکه نظریات و مکاتب دیگر به چه انگیزه ای پای در این میدان گذاشته اند را باید از خودشان پرسید ولی روش میزان با دغدغه پاسخگویی به نیازهای فطری و انسانی متربی آنچنانکه خالقش او را آفریده دل به این دریا زده و مقصد را قرب الهی فرض نموده ، آنچنانکه پروردگار تعیین فرموده است .
بنابراین به عنایت به این دغدغه ، چاره ای جز توجه به گنجینه های درونی انسانی که خداوند متعال در فطرت او به ودیعت نهاده نیست ولی البته این تنها معیار هم نخواهد بود .
برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.