بازی های سنتی روز چهارشنبه :

بازی هفت سنگ

کلاس بازی پیش دبستان


۰۵ آبان ۱۳۹۶ / ۰۷:۳۲:۰۶
۳۴۵


یک بازی پرنشاط و محلی ایرانی، انجام شد

وسایل بازی:

  1. توپ هفت سنگ
  2. هفت تکه سنگ و یا چوپ مسطح

شرح بازی:

بازیکن ها به دو گروه تقسیم می شوند، یک گروه به قید قرعه انتخاب می شود .
یک بازیکن از گروه شروع کننده با توپ به سمت سنگ هایی که روی هم چیده ایم پرتاب می کند تا بتواند به چوب ها و یا سنگ ها برخورد کند. همه افراد به ترتیب پرتاب می کنند تا بتوانند به اهداف بزنند وقتی سنگ ها و یا چوب ها افتاد، گروه پرتاب کننده به اطراف فرار می کنند و گروه دیگر وظیفه دارد افراد گروه پرتاب کننده را با توپ بزند و بعد گروه پرتاب کنند. وظیفه دارد سنگ های ریخته شده را روی هم بچیند و قبل از آنکه به وسیله توپ آنها را بزنند هر فردی که با توپ بزنند از بازی خارج می شود.
هدف بازی:
  • روحیه ی همکاری
  • نشانه گیری
  • هماهنگی چشم و دست
اصول به کاررفته ی میزان:
  • اصل کارگروهی
  • اصل هویت ملی
  • اصل یادگیری مبتنی بر تلاش


چندرسانه‌ای :


نمايش ديدگاه‌هاي بيشتر

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.