۰۹ دی ۱۳۹۸ / ۰۸:۴۲:۲۱
۸۸۴


قرار بود امروز با همکاری همدیگر پازل درست کنیم...

امروز در کلاس قرآن پایه دوم یک بازی داشتیم، درست کردن پازل.🧩🧩🧩

برای درس یک تا ۵ قرآن پایه دوم پازل پیام های قرآنی طراحی شده بود.

به هر گروه یک پازل می دادیم. دختران پایه دوم با جست و جو در کتاب، آن پیام قرآنی را پیدا می کردند و با کمک هم آن پازل را درست می کردند.

و در انتها آن پیام های قرآنی را باهم میخواندند و تمرین می کردند.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.