دلنوشت

اموزش رو خوانی و روان خوانی قرآن

اموزش رو خوانی قرآن

بخش(تنوین،تشدید)


خلاصه :

قوائد رو خوانی و روان خوانی قرآن(ادامه بحث تنوین و تشدید)

بسمه تعالی

دانش آموزان عزیز ادامه مبحث تنوین را فرا گرفتند،و از روی کتاب درسی صفحه ۶۴ و ۸۵ از روی آیات قرآن تنوین های فتحه و کسره و ضمه را از روی آیات قرآن پیدا کردند و در ادامه یکی از دعای قرآنی(آیت الکرسی) را جمع خوانی کردند.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.


پسران

دختران