داستان گویی و نمایش «۲»

کلاس پانتومیم و نمایش خلاق


۱۳ آبان ۱۳۹۶ / ۱۵:۰۱:۱۶
۱۷۳
۰


به درویشی قناعت کن که سلطانی خطر دارد...

در این کلاس مربی داستانی حول این جمله ی  معروف «به درویشی قناعت کن که سلطانی خطر دارد» ، را از کتاب داستان گلستان سعدی برای کودکان خواند، پس از آن با کودکان نوع زندگی و صدای حیوان مورد نظر را تمرین کرده و با هم لحظاتی را در قالب آن موجود بازی و زندگی کردند، در آخر. هر کدام نقشی از عناصر اصلی داستان را بر عهده گرفتند و  آنرا اجرا کردند.

هدف از این کلاس:

  • قدر شناسی نعمت ها و داشته هایمان
  • شادابی و نشاط
  • همگرایی
  • تقویت مشاهده گری و تقلید حرکت جانوران

اصول به کار رفته ی میزان:

  • اصل شادابی و نشاط
  • اصل توجه به تفاوت های فردی
  • اصل کشف استعدادهای نهفته
برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

مطالب مرتبط