بالُــنِ واژه‌هـا

برای کلمات هم‌خانواده


۰۹ بهمن ۱۳۹۸ / ۱۱:۰۱:۰۱
۲۹۷


روزی که بالن‌های رنگی......

یک روز بالن‌های رنگارنگی برای مرور و تثبیت حروف و واژه‌ی مشترک بین چند کلمه، به کلاس آورده شد.

سه بالن در کلاس داشتیم که روی قسمت پایین آن کلمات «پر، خند و سخن» نوشته شده بود .

روی یکی از میزهای کلاس چند کارت کلمه قرار داشت که نوبت به هرکس که می‌رسید، چشمانش را می‌بست و دست روی یک کلمه می‌گذاشت و با خواندن کلمه، هرکدام از آن سه کلمه‌ی بالن را در آن می‌دیدند روی بالن خودش می‌چسباندند.

درآخر وقتی کلمه‌های روی بالن را می‌خواندیم همگی یک چیز مشترک داشتند که همان «پر، خند و سخن» بود.

هر نفر کلمه‌ی خودش را روی تخته‌ی کلاس نوشت و در آخر توی دفترهای دقت همه‌ی کلمات نوشته شد.

برچسب‌های این مطلب:

دوم دبستان (دخترانه)نمايش ديدگاه‌هاي بيشتر

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.