دلنوشت

جنگل پر رمز و راز

جنگل پر رمز و راز

جنگل پر رمز و رازی که آینه ای از خلاقیت و توانایی است


خلاصه :

جنگل پر رمز و رازی که گوشه ای از خلاقیت و پویایی دختران میزان است.

روز پر شور و نشاطی بود.دخترها منتظر بودند که فعالیت خود را شروع کنند تا جنگل خود را بسازند.

نتیجه خلاقیت فردی در قالب کارگروهی جنگل بسیار زیبایی را به وجود آورد که هر قسمت آن داستان جذاب و دیدنی از خلاقیت دخترها در خود دارد.دخترها به نوبت طرح های خود را برای ما شرح می دادند و حتی طرح های خود را هم به هم دیگر یاد میدادند.جنگل  دوست داشتنی ما آینه ای از خلاقیت دختران میزان است.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.


پسران

دختران