پرسش ۵

رابطه تشویق و تنبیه و با عزت نفس در روش میزان

از روش میزان پرسیده اید :


۱۶ اسفند ۱۴۰۰ / ۰۹:۱۶:۰۵
۱۵۸۳


رابطه‌ی تشویق و تنبیه درونی ( انگیزه درونی) با عزت نفس و خودباوری چیست؟

سوال 5

رابطه‌ی تشویق و تنبیه درونی ( انگیزه درونی) با عزت نفس و خودباوری چیست؟

 

پاسخ : در این دیدگاه انگیزه های درونی ، دارای نقش محوری است و در حقیقت به نیروهای محرکه ای اشاره دارد که خداوند در درون افراد به ودیعت نهاده و از آن به فطرت یاد کرده است . طبیعتا تاکید بر فطریات چون از سرشت آدمی نشات می گیرد ، سبب بالندگی روح و نفس وی شده و در وی ایجاد نشاط درونی  ، خودباوری و عزت نفس می کند .

اما نکته این جاست که این تمایلات پاک درونی دقیقا چگونه باید شناسایی شده و به چه طریقی تقویت و هدایت شوند تا سبب ایجاد انگیزه درونی و حرکت در فرد گردند .

یک شیوه خوب تربیتی این رسالت را برعهده دارد .
برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.