سیاره ای که درآن نشانه ی زندگی است


۳۰ بهمن ۱۳۹۸ / ۲۱:۴۲:۵۹
۱۴۷۲


.

 

بررسی امکان حیات و زندگی در سیارات دیگر با نگاهی به معادله مشهور پروفسور فرانک دریک که بحث های زیادی هم به وجود آورد.

 

از همان زمان که انسان ها فهمیدند نقاط نورانی بالای سرشان ستارگانی شبیه خورشید هستند و فیزیک آن ها شبیه همان فیزیکی است که ما در کره زمینه داریم و علم و دانش روند تکامل موجودات را گفت، این سوال مطرح شد که آیا ما در جهان تنها هستیم؟ یعنی در دنیایی با این عظمت، غیر از زمینی ها، موجودات هوشمند دیگری هم وجود دارند؟ و اگر هستند باید از آن ها بترسیم؟ این موجودات چه شکلی اند؟ از ما پیشرفته تر هستند یا عقب تر؟

 

حال پاسخ هایی که در طول این سال ها به این سوالات داده شده است، ممکن است علمی یا شبه علمی باشند. همانطور که هر جا جنس اصل هست، تقلبی هم می آید، هر وقت که صبحت علم وسط باشد، شبه علم جایی برای خودش باز می کند، چون همیشه کسانی هستند که بخواهند با زدن این حرف ها برای خودشان سری میان سرها دربیاورند.

 

نحوه زندگی در سیارات دیگر,موجودات سیاره ای,مریخی ها

برای این که حیات وجود داشته باشد طبعا باید سیاره ای به دور ستاره بگردد

 

مثل کسانی که بحث هایی چون ارابه خدایان را مطرح کردند و گفتند این موجودات فضایی بودند که اهرام مصر را ساختند، این فضایی ها بودند که آتش را به انسان هدیه کردند و گرنه عقل انسان به آن نمی رسید، آن ها بودند که به انیشتین «نسبیت» را گفتند و گرنه عقل او به آن نمی رسید و... باید به این افراد گفت این موجودات فضایی احتمالا همه این ها را به شما هم گفته اند، چون این چیزهایی که شما می گویید به عقل هیچ کسی نمی رسد جز خودتان. احتمالا شما هم با موجودات فضایی ارتباط دارید!

 

معادله در یک در دوران جنگ سرد

تحقیقات علمی برای یافتن موجودات هوشمند فرازمینی از دوران جنگ سرد شروع شده؛ زمانی که سایه وحشت جنگ جهانی دوم هنوز روی سر مردم بود و مردم امریکا از دیدن اجسام ناشناخته در آسمانشان حسابی ترسیده بودند، در همین زمان پروفسور دریک وارد عمل شد و معادله مشهور خود را عرضه کرد. او در دهه شصت میلادی معادله ای را عنوان کرد که از هفت فاکتور تشکیل شده و معتقد بود ضرب آن ها در یکدیگر، احتمال وجود حیات هوشمند فرازمینی را در کهکشان راه شیری به دست می دهد. هر چند این معادله مستقیما پاسخ نهایی را در چنته نداشت اما مسئله یافتن حیات فرازمینی را به شکل علمی و مناسبی فرمول بندی می کرد.

 

پروفسور دریک در آن زمان نتوانست مقدار دقیقی را براساس فرمول خود به دست بیاورد، اما ارزش کار او در واقع این بود که راه رسیدن به پاسخ این سوال را در یک قالب قابل بررسی بیان کرد که هنوز هم برخی دانشمندان در حال مطالعه روی آن هستند. معادله پروفسور دریک صورت مسئله را برای ما فراهم کرد تا بفهمیم برای پاسخ دادن به این سوال باید دنبال پاسخگویی به چه سوالات ریزتری برویم. اما معادله از چه پارامترهایی تشکیل شده بود و این سوالات ریزتر چه چیزهایی بودند و هستند؟

 

فاکتور اول عبارت است از تعداد ستاره هایی که هر سال در کهکشان راه شیری متولد می شوند و به آن آهنگ زایش ستارگان گفته می شود. فاکتور دوم است که اصلا با چه احتمالی یک ستاره می تواند سیاره ای دور و بر خودش داشته باشد؟ زیرا برای این که حیات وجود داشته باشد طبعا باید سیارهای به دور ستاره بگردد.

 

پارامتر سوم این است که به فرض وجود، این سیاره با چه احتمالی در ناحیه مناسبی از ستاره خودش واقع است که نه خیلی سرد باشد و نه خیلی گرم تا بتواند شرایط مناسبی را برای پیدایش حیات فراهم کند.

 

فاکتور چهارم به ما می گوید با چه احتمالی در سیاره ای که در فاصله مناسبی قرار دارد، حیات بروز خواهدکرد؟ پارامتر پنجم این سوال را مطرح می کند: حیاتی که ایجاد شده با چه احتمالی به بروز یک موجود هوشمند منجر می شود؟ چون شما می بینید روی سیاره زمین، جز انسان، هیچ موجودی نداریم که توانایی حل مسائل پیچیده داشته باشد.

 

حیات در سیارات دیگر,زندگی در سیارات دیگر

اگر سیاره ای در منطقه زیست پذیر ستاره خودش واقع باشد، حیات بالاخره باید در آن بروز کند

 

ششمین پارامتر این است که این موجودات هوشمند با چه احتمالی خواهند توانست تمدن خلق کنند و آیا این موجودات هوشمند الزاما می توانند به تمدن برسند؟ آیا ماهیتا هر موجود هوشمندی روندی که تمدن بشری در طول سی، چهل هزار سال گذشته گذرانده، طی خواهدکرد و خواهدتوانست تمدنی داشته باشد که پیشرفته شود و در نهایت به درکی که ما امروز از جهان داریم، برسد؟ در نهایت پارامتر هفتم این سوال را مطرح می کند که چنین تمدن پیشرفته ای چقدر دوام خواهدآورد و عمر یک تمدن پیشرفته چقدر است؟

 

اگر دقت کنید یکای اولین پارامتر بر زمان است، یعنی تعداد ستاره ایی که بر واحد زمان در کهکشان راه شیری خلق می شود. پنج فاکتور بعدی فقط مقدار هستند و آخری یکای زمان دارد. بنابراین کمیتی که به دست می آید دقیقا تعداد است و ما تعداد تمدن های پیشرفته موجود در کهکشان راه شیری را از این طریق حساب می کنیم.

 

هزار تا یا هیچ چی؟

شاید در نگاه اول پاسخ به این سوالات چندان هم سخت به نظر نرسد، اما درواقع هر کدام از این پارامترها، دنیایی پشت خود دارند و در مورد مقدار تک تک آن ها بحث هیا زیادی میان محققان وجود دارد. کم و بیش درباره هرکدام از فاکتورها گمانه زنی هایی هست. به عنوان مثال درباره فاکتور چهارم با چالش هایی مواجه هستیم؛ زمین در فاصله یک au (واحد نجومی) یا همان 150 میلیون کیلومتر از خورشید واقع است.

 

با وجود این، از زمان شکل گیری این سیاره تا زمانی که حیات میکروسکوپی در آن بروز کند، دو میلیارد سال طول کشیده است و گویا فاصله بین حیات میکروسکوپی تا حیات یک مقدار پیشرفته پرسلولی باز هم به یک میلیارد سال می رسد.

 

بنابراین این سوال در میان محققان مطرح شد که با فرض مهیا بودن شرایط با چه احتمالی این حیات واقعا بروز خواهدکرد؟ ایده ای که پشت این مطلب وجود دارد این است که وقت شرایط مناسب باشد حیات باید بروز کند.

 

خود در یک فکر می کرد که عامل چهارم نزدیک یک است؛ یعنی اگر سیاره ای در منطقه زیست پذیر ستاره خودش واقع باشد، حیات بالاخره باید در آن بروز کند. از طرفی این فرض که سیاره باید در فاصله معینی از ستاره اش باشد تا حیات در آن شکل گیرد، ممکن است درست نباشد. حیات معمولا سرسخت تر است؛ ما موجوداتی در کف اقیانوس ها داریم که در کنار محل خروج گدازه ها از پشته های میان اقیانوسی زندگی می کنند؛ جایی که دمای چند صد درجه سلسیوسی و فشار صدها اتمسفری دارد. همین طور در اعماق یخ های قطب جنوب همین میکروارگانیسم هایی وجود دارد.

 

حتی موجوداتی داریم که در غارها زندگی می کنند؛ در جاهایی بسیار تاریک و نمور و اساس سیکل انرژی اش براساس انرژی خورشیدی نیست بلکه برمبنای زمین گرمایی است. همچنین تمام حیاتی که ما می شناسیم، کربن بنیاد است در حالی که سیلیس هم می تواند چنین شرایطی را فراهم کند و ممکن است ما زیستی برمبنای سیلیسیم داشته باشیم؛ یعنی ما موجوداتی کربنی و بیشتر شبیه زغال هستیم و آن ها ممکن است موجوداتی سیلیسیمی و شبیه شیشه باشند!

 

به خصوص در مورد فاکتور نهایی بحث های فراوانی مطرح است. واقعا عمر یک تمدن پیشرفته چقدر خواهدبود؟ گیریم برای تک تک آن شش پارامتر دیگر بتوانیم به طریقی پاسخی پیدا کنیم»، اما برای فاکتور آخر واقعا نمی توان عدد دقیقی ارائه کرد، چون هیچ درک و دریافتی از سرنوشت خودمان به عنوان نوع بشر متمدن روی زمین نداریم. همواره تهدیدهایی برای نابودی تمدن بشری که در دوران جنگ سرد به اوج خود رسیده بود، هنوز منتفی نیست و ابرقدرت های دنیا سلاح هسته ای فراوان در اختیاردارند.

 

حیات و زندگی در سیارات دیگر,احتمال وجود حیات هوشمند فرازمینی

انسان را که از طبیعت حذف کنید، همه موجودات مشغول زندگی خودشان هستند

 

از سویی دیگر درست است که ما تمدن پیشرفته ای هستیم اما هنوز مشخص نیست به درایتی رسیده باشیم که بتوانیم از پدیده هایی که به نابودی تمدنمان منجر می شوند، جلوگیری کنیم.

 

مثل افزایش گازهای گلخانه ای که هنوز با آن درگیر هستیم و هیچ توافق بین المللی جدی در این زمینه وجود ندارد. بنابراین مخاطرات زیادی دنیای ما و تمدن انسان را تهدید می کند. با این حال مسئله نامعلوم بودن عمر تمدن بشری، مانع تحقیقات و گمانه زنی ها نشده است.

 

اشخاصی هستند که معتقدند تمدن پیشرفته ما یعنی از آن زمان که سیگنال های رادیویی و نجوم درک شد و دریافتیم کهکشان ها وجود دارند -چیزی کمتر از صد سال- نمی تواند بیش از چند سال دوام بیاورد و این برمبنای بررسی های فرهنگی است که فرهنگ شناسان و تاریخدانان از تمدن های بزرگ جهان مثل تمدن چین، ایران، مصر باستان، آرتک و... انجام داده اند. همه این ها مثال هایی هستند از تمدن هایی که روزی به اوج رسیدند و بعد افول کردند. پس تمدن صنعتی ما هم از این قاعده مستثنا نیست.

 

با وجود تمام این حرف ها، در یک در آن زمان با حدس و گمان های خودش، مقادیری را برای پارامترها در نظر گرفت که اتفاقا چندان هم بد نبودند. مثلا احتمال این که یک ستاره سیاره ای را دور و بر خودش داشته باشد، یک تلقی می کرد و ما امروز می گوییم یک است؛ او احتمال این که سیاره در ناحیه سیاره زیست پذیر باشد، یک می گرفت و عددی که ما امروز در نظر می گیریم کمتر از آن نیست. اما در مورد برخی پارامترهای دگیر، بحث بالا می گیرد؛ دریک این که چنین سیاره هایی بتوانند حیات را بپرورانند، یک می گرفت. اما امروز عده ای دیگر معتقدند این احتمال ممکن است خیلی کوچک تر باشد.

 

بعضی ها این احتمال را یک در میلیون یا یک در ده میلیون در نظر می گیرند. دیدگاه خوش بینانه دریک در مورد پارامترها منجر شد تعداد سیارات دارای موجودات هوشمند پیشرفته در کهکشان ما دقیقا برابر باشد با مدتی که یک تمدن برحسب سال می تواند دوام بیاورد. یعنی اگر تمدن پیشرفته ما بتواند هزار سال ادامه پیدا کند، آن وقت در کهکشان هزار تا از این سیارات وجود دارد. با این همه یک مقدار بازی کردن با اعداد می تواند این رقم را خیلی جا به جا کند؛ به خصوص پارامترهای بسیار حساسی هستند که ما اطلاعاتی از آن ها نداریم. مثل این که حیات در سیاره ای که ماهیتا زیست پذیر است، با چه احتمالی بروز می کند؟

 

همان طور که اشاره شد، مقدار دقیق این پارامتر را نمی دانیم. اصلا فرض کنید دزیست به وجود بیاید، از کجا معلوم این به زیست هوشمند منجر شود؟ آن هم خیلی ها کم می گیرند. حیات اساس رچه نیازی به انسان داشت؟ برطبق همان نظریه های موجود، انسان را که از طبیعت حذف کنید، همه موجودات مشغول زندگی خودشان هستند.

 

از نظر علمی هیچ دلیلی نداشت انسان پدید آید. میلیون ها سال دایناسورها بودند و با هوشی اندک توانستند زندگی کنند. بنابراین این که بروز حیات هوشمند ضروری باشد به هیچ وجه امری بدیهی نیست و بعضی ها این پارامتر پنجم را خیلی خیلی کمتر از آنچه دریک پیشنهاد کرد، قرار می دهند و این باعث می شود تعداد سیارات کهکشان راه شیری، جز زمین که حیات هوشمند دارند، یک یا حتی بسیار بسیار کوچک تر از یک شود. بنابراین ما نه تنها در کهکشانمان تنها هستیم، بلکه احتمالا در بسیاری از کهکشان هایی که بالای سرمان هست هم تنهاییم.

 

چنانکه گفته شد، معادله دریک شامل پارامترهایی است که گستره عظیمی از معرفت بشری را در بر می گیرد لذا پاسخ دادن به آن آسان نیست.

 

یافتن حیات فرازمینی,موجودات فضایی

موجودات فضایی، به فرض وجود، آواره اند. آن ها ضعیف تر از آن هستند که خطری داشته باشند

 

موجودات شیشه ای از ما می ترسند؟

به اعتقاد برخی از دانشمندان این وسط یک پارادوکس وجود دارد. فرض را بر این بگذارید که تمدن های بسیاری در جهان موجود هستند. در آن صورت حتما تمدن های یعقب مانده تر و پیشرفته تر از ما وجود دارند. میزان فعالیت علمی چنین تمدن هایی به اندازه ای است که زمینی ها اصولا نمی توانند از آن ها بی خبر باشند. از آن جا که زمینی ها هنوز چنین چیزی را کشف نکرده اند، پس وجود ندارند. در نتیجه بحث حیات هوشمند فرازمینی هم منتفی است چون در غیر این صورت باید بعضی از این تمدن ها به تمدن های بسیار پیشرفته تبدیل می شدند. شاید هم آن ها از ما می ترسند.

 

بر طبق فیزیک امروز آن ها قادر به ارتباط پیوسته با ما نیستند. اگر فرض کنیم نزدیک ترین تمدن پیشرفته با ما هزار سال نوری فاصله داشته باشد- که چی بعیدی نیست- یعنی هزار سال طول می کشد تا سیگنالش به ما برسد و هزار سال هم طول می کشد تا ما جواب آن ها را بدهیم. پس ارتباط به چه معنا وجود خواهدداشت؟ تنها امکانی که باقی می ماند این است که مسافرانی از آن جا را بیفتند و به این جا بیایند.

 

این موضوع در نگاه اول به نظر غیر ممکن می رسد، اما اگر آن موجودات فرازمینی بتوانند فضاپیماهایی بسازند که به رمز سرعت نور نزدیک شوند، آن وقت می توانند فواصل میان ستاره ای که در کهکشان ما در مدت نسبتا کوتاهی نسبت به عمر طبیعی شان طی کنند. بحث پارادوکس دوقلوها مطرح است.

 

از دیدن من او هزار سال در راه بوده و از دید خودش شاید هزار روز. ولی نکته اینجاست که وقتی او به ما می رسد هزار سال است از خانه خودش راه افتاده و بنابراین او دیگر امید بازگشت به سرزمینش را ندارد. آن ها می شوند مسافران سرگردان کیهان و این موجودات فضایی، به فرض وجود، آواره اند. آن ها ضعیف تر از آن هستند که بتوانند خطری داشته باشند. به خاطر داشته باشید ابزارهای رصدی ما به هیچ وجه توانایی دیدن چنین فضاپیماهایی را که با سرعت نزدیک می شوند و فرار می کنند، ندارند. این حرف ها علمی- تخیلی محض است ولی از نظر عملی مردود نیست.

درست است که زمین خانه ما است، اما شاید سیاره‌ای که به دور آلفا-قنطورس ب، نزدیک‎ترین منظومه ستاره‌ای همسایه خورشید می‌چرخد، حتی از زمین هم برای زندگی راحت‌تر باشد.

مجید جویا: درست است که زمین خانه ما است، اما شاید سیاره‌ای که به دور نزدیک‎ترین ستاره همسایه ما می‌چرخد، حتی از آن هم برای زندگی راحت‌تر باشد.

بررسی دقیق از ویژگی‎هایی که می‌تواند یک سیاره را شایسته حیات سازد، نشان می‌دهد که آلفا-قنطورس ب، نزدیک‌ترین منظومه ستاره‌ای به خورشید ما؛ می‌توانست مکانی ایده‌آل برای میزبانی سیاره‌ای «ابر مسکونی» باشد، دنیایی از جزیره‌ها، دریاهای کم عمق و دامنه‌های زیبا. جایی که شرایط مورد نیاز برای حفظ همه شکل‌های حیات را در خود دارد و تا بیشتر از 10 میلیارد سال پابرجا خواهد بود. اما رفتن به این شبه بهشت، هزینه خود را برای گردشگران زمینی دارد: نیروی گرانشی آن در حدود یک چهارم (25درصد) قوی‌تر از زمین است.

فرض ما معمولا بر این اصل استوار است که بهترین مکان‌ها برای جستجوی امکان حیات، سیاراتی هستند که هم اندازه زمین بوده و به دور ستارگانی همانند خورشید می‌گردند. اما بهترین مدل‌های دانشمندان برای سکونت پذیری تنها چند معیار را در نظر می‌گیرند، معیارهایی مانند اندازه سیاره و فاصله از ستاره‌اش، صخره‌ای بودن سطح سیاره همانند زمین و چرخش به دور ستاره اصلی در مداری مشابه مدار زمین.

رنه هلر از دانشگاه مکمستر در همیلتون آنتاریو کانادا می‌گوید: «اما تا کنون هیچ کس با این پرسش مواجه نشده که آیا مکان‌های دیگر، محیط زیستی همچون زمین را تامین می‌کنند یا نه». بنابراین او و همکارنش برای بررسی امکان حیات در یک سیاره، معیارهای اضافی را در نظر گرفتند که شامل گرانش سیاره فرضی، سن و ساختار داخلی آن می‌شود.

زمین، 3.5 میلیارد سال از 4.6 میلیارد سال کل عمرش را میزبان حیات بوده است. این سیاره در نزدیکی لبه داخلی محدوده سکونت پذیر منظومه شمسی قرار دارد ، و خورشید هم با هر روز که به عمرش افزوده می‌شود، در حال گرم و گرم‌تر شدن است. در نهایت شاید 1 یا 2 میلیارد سال پس از امروز، زمین یک سنگ داغ همانند ناهید خواهد شد که در غبار مرگبار گاز دی‌اکسید کربن و اسید سولفوریک پوشانده می‌شود.

نتیجه بررسی این گروه این است که بهترین مکان برای حیات، جایی است که کمی بزرگتر از زمین باشد و ستاره آن نیز کمی کوچکتر از خورشید باشد. هلر می‌گوید: «آنچه ما می‌خواهیم این است که یک ستاره میزبان را داشته باشیم که بتوانیم سیاره‌ای را به مدت 7 تا 10 میلیارد سال، در محدوده زیست پذیر آن نگهداریم». تصور بر این است که این زمان کافی است تا زیست بوم‌ها به حالتی بهینه برای رشد و نمو برسند.

سیارات کمی بزرگ‌تر، برای مدت طولانی‌تری گرمای داخلی و مواد مذاب در حال حرکت زیر پوسته خود را حفظ می‌کنند. این ویژگی صفحات تکتونیکی (زمین شناختی) سیاره را به حرکت در می‌آورد، که آب و مواد مغذی را وارد چرخه می‌کنند و میدانی مغناطیسی ایجاد می‌کند که بتواند سیاره را از تابش‌های مخرب خورشیدی و کیهانی حفظ کند.

حتی یک بیپ

ما حدس می‌زنیم که ستاره آلفا قنطورس ب میزبان سیاره‌ای سنگی باشد، ولی البته اگر وجود آن اثبات شود بیش از حد به ستاره‌اش نزدیک است و وجود حیات روی آن امکان پذیر نیست. اما شکارچیان سیارات مانند تلسکوپ فضایی کپلر ناسا به ما نشان داده‌اند که به ندرت ممکن است سیاره‌ای به تنهایی متولد شود، و هر سیاره اَبَرمسکونی (که هنوز کشف نشده) قطعا به دور یک ستاره خواهد چرخید.

چنین سیاره‌ای برای ابر مسکونی بودن، باید چنان بزرگ باشد که گرانش موجب هموارتر شدن چشم اندازهایش شود، و دریاهای کم عمق و مجمع الجزایرهاییی همچون اندونزی و و یا باهاما داشته باشد. بر روی زمین، چنین محیط زیست‌هایی تنوع بسیار بیشتری در مقایسه با اقیانوس‌های عمیق یا قاره‌های پهناور ایجاد می‌کنند. به رغم این که گروه به طور مشخص به پتانسیل حیات که می‌تواند بر روی سیارات ابر مسکونی ظاهر شود، اشاره نکرده‌اند، هلر به این می‌اندیشد که گرانش بیشتر، گیاهان را نزدیک‌تر به زمین نگه می‌دارد و اتمسفر آن هم ضخیم‌تر خواهد بود، در نتیجه حیوانات خشکی احتمالا کوتاه و عریض‌تر از همتایان خود در زمین خواهند بود و تراکم بیشتر هوا هم به پرندگان بزرگ‌تری اجازه پرواز خواهد داد.

هلر می‌افزاید که ستاره آلفا قنطورس ب، عمری در حدود 6 میلیارد سال دارد و این بدین معنی است که حیات بر روی یک سیاره ابر مسکونی در منظومه آن خیلی سریع‌تر از منظومه ما شکل خواهد گرفت. ولی آیا هیچ کدام از انواع چنین حیاتی، هوشمند خواهند بود؟ تاکنون، پژوهشگرانی که به دنبال نشانه‌های تمدنی در نزدیکی ما می‌گردند (مانند پروژه ستی) حتی یک صدای بیپ هم از همسایگان احتمالی ما نشنیده‌اند

راوی کاپاراپو از دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا در کالج پارک، که در این پژوهش شرکت نداشت، می‌گوید: «این مقاله به خوبی جنبه‌های مهم مرتبط با زیست پذیری را بیان می‌کند». ولی او هشدار می‌دهد که تا زمانی که یک سیاره ابر زیست پذیر واقعی پیدا نکرده‌ایم، نمی‌توانیم بگوییم که زمین بهترین جا برای زندگی نیست.

نتایج این پژوهش به تازگی در نشریه آستروبایولوژی منتشر شده است.

ه گزارش خبرنگار حوزه فن‌آوری‌ گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان، مسافرت فضایی و احتمال سکونت در سیاره دیگر، همیشه بشر را مجذوب خود کرده است اما علیرغم همه تلسکوپ‌ها و رصدخانه‌های عالی، سیاره دیگری یافت نشده است که بتوان آن‌را خانه نامید؛ با این حال، برخی از این اجسام آسمانی تقریباً شبیه به زمین هستند.

در ادامه مطلب با برخی از قابل سکونت‌ترین سیارات یا همان اجرام آسمانی که در حرکتی مداری به دور یک ستاره یا بقایای ستاره‌ای می‌گردند، آشنا می‌شوید.

سیاره Teegarden’s Star b

این سیاره از ژوئیه سال ۲۰۱۹، قابل سکونت‌ترین سیاره کشف شده بر اساس شاخص شباهت زمین است و ۹۵ درصد شبیه زمین است.

۱۰ سیاره‌ای زیبایی که مشابه کره زمین هستند + تصاویر


سیاره TRAPPIST-۱e

این سیاره تقریباً به اندازه ۴۰ سال نوری از ما دور است، براساس داده‌های Planetary Habitabilit Catalogue، این سیاره سومین سیاره قابل سکونت است که ۹۵ درصد شبیه زمین است.

۱۰ سیاره‌ای زیبایی که مشابه کره زمین هستند + تصاویر

سیاره TRAPPIST-۱d

این سیاره دارای دمای بسیار مشابهی با زمین است و حتی ممکن است دارای جو، اقیانوس‌ها و یا لایه‌های یخی باشد؛ دانشمندان این سیاره را ۸۹ درصد شبیه زمین می‌دانند.

۱۰ سیاره‌ای زیبایی که مشابه کره زمین هستند + تصاویر

سیاره کپلر -۴۳۸b

این سیاره در حال چرخش توسط فضاپیمای Kepler ناسا کشف شد. دانشمندان حدس می‌زنند که ممکن است در سطح این سیاره آب وجود داشته باشد اما برخی از مطالعات همچنین نشان می‌دهد که این سیاره هر ۱۰۰ روز یکبار از قمر خود تابش پرقدرت دریافت می‌کند که ممکن است سیاره را غیرقابل سکونت کند. در حال حاضر، این سیاره ۸۸ درصد شبیه زمین است.

۱۰ سیاره‌ای زیبایی که مشابه کره زمین هستند + تصاویر

سیاره Proxima Centauri b

این سیاره در مدار ستاره Proxima Centauri، نزدیکترین ستاره همسایه خورشید قرار دارد و ممکن است در شرایط سیاره‌ای و خصوصیات جوی مناسب روی سطح آن آب وجود داشته باشد اما از آنجا که یک طرف این سیاره به طور مداوم رو به خورشید و طرف دیگر آن همواره تاریک است، تصور می‌شود زندگی در نزدیکی مرز این دو امکان پذیر باشد؛ این سیاره ۸۷ درصد از به شبیه زمین است.

۱۰ سیاره‌ای زیبایی که مشابه کره زمین هستند + تصاویر


بیشتر بخوانید: توفان دوریان تاسیسات مرکز فضایی کندی را نشانه گرفت/ تاخیر در پرتاپ کپسول‌ها و موشک‌ها به فضا


سیاره کپلر -۴۴۲b

این سیاره سنگی از نظر اندازه و دما یکی از شبیه‌ترین سیارات به زمین شناخته شده است. این سیاره ۸۴ شبیه به زمین است.

۱۰ سیاره‌ای زیبایی که مشابه کره زمین هستند + تصاویر

سیاره EPIC ۲۰۱۲۳۸۱۱۰.۰۲

این سیاره فراخورشیدی که اخیراً کشف شده است، در حدود ۵۲۲ سال نوری از زمین فاصله دارد و بین صورت‌های فلکی Leo و Virgo قرار دارد.

سیاره فراخورشیدی یا اگزوپلنت سیاره‌ای است که خارج از مدار خورشیدی قرار دارد و به دور یک ستاره (غیر از خورشید) در حال گردش‌است.

۱۰ سیاره‌ای زیبایی که مشابه کره زمین هستند + تصاویر

سیاره Teegarden’s Star c

این سیاره در فاصله ۱۲ سال نوری از زمین قرار دارد، چهارمین سیاره نزدیک به زمین است که تصور می‌شود قابل سکونت باشد. به دلیل دمای آن، تصور می‌شود که آب یا یخ در سطح آن وجود دارد. طبق داده‌های ESI، ۶۸ درصد شبیه زمین است.

۱۰ سیاره‌ای زیبایی که مشابه کره زمین هستند + تصاویر

سیاره Wolf ۱۰۶۱c

این سیاره در فاصله حدود ۱۳/۸ سال نوری از زمین قرار دارد و پنجمین سیاره نزدیک شناخته شده و قابل سکونت است؛ ستاره این سیاره تقریباً ۴۰ تا ۵۰ برابر بیشتر از خورشید، دارای توانایی سوزاندن است. این سیاره ۷۶ درصد شبیه زمین است.

۱۰ سیاره‌ای زیبایی که مشابه کره زمین هستند + تصاویر

سیاره Ross ۱۲۸ b

این سیاره نزدیکترین سیاره خارج از مدار خورشید است که به دور یک ستاره قرمزرنگ کوچک و خاموش گردش می‌کند و به همین دلیل یکی از بهترین نامزد‌ها برای سکونت محسوب می‌شود. اگر سیاره دارای اتمسفر باشد، درجه حرارت آن هم می‌تواند به اندازه کافی برای نگه‌داری آب در سطح آن مناسب باشد. این سیاره ۸۶ درصد شبیه زمین است.

۱۰ سیاره‌ای زیبایی که مشابه کره زمین هستند + تصاویر

آیا ما هرگز سیاره‌ای را پیدا خواهیم کرد که دقیقاً مانند زمین قابل سکونت باشد؟ و اگر این کار را انجام دهیم، آیا ما قادر خواهیم بود فناوری را توسعه دهیم تا به ما در طی مسافت‌های نجومی کمک کند؟ در نظرات خود را به ما بگویید.

انتهای پیام/

IRAF

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

جستجو

نشانه جدید زندگی در سیارات دیگر

کشف نشانه جدید حیات در سیارات دیگر

© Photo / ESA/Hubble & NASA, RELICS

جهان

13:29 11.05.2018دریافت لینک کوتاه

 0 140

دانشمندان دانشگاه کالیفرنیای آمریکا به این نتیجه رسیدند که با توجه به ویژگی های تغییر فصل ها در سیارات فرا خورشیدی که با کمک تلسکوپ های فضایی می توان بر آنها نظارت کرد، تعیین نشانه های وجود حیات در سیارات دیگر از لحاظ تئوریک امکان پذیر است.

به گزارش اسپوتنیک به نقل از Phys.org، مثلا پوشش سبز در تابستان ، میزان گاز کربنیک در جو زمین در نیمکره شمالی را کاهش می دهد.
زیست شناسان نجومی معتقدند تلسکوپ های نسل بعدی در تعیین ترکیب جو سیارات فرا خورشیدی و کشف نوسانات در غلظت برخی از گازها در طی سال با دقت بسیار زیاد کمک خواهند کرد.
تغییرات فصلی ناشی از انحراف محور و چگونگی چرخش سیارات بر فعلیت حیاتی ارگانیسم ها تاثیر می گذارند که بنوبه خود معرف وضع قشرهوا هستند.
دانشمندان تغییرات فصلی اکسیژن و دیگر گازها از جمله گاز کربنیک و متان در سیارات مشابه کره زمین در میلیاردها سال قبل را ارزیابی کردند. معلوم شد گاز ازون که در نتیجه واکنش شیمیایی با شرکت اکسیژن مولکولی ناشی از ارگانیسم های زنده به وجود می آید ، علامت خوبی حاکی از وجود موجودات زنده در سیارات دیگر است . 

مریخ

کشف

منظومه شمسي

كره زمين

kepler

سيارات منظومه

کپلر

نابودی

سياره زحل

فرازمینی

عطارد

سطح مريخ

کهکشان

gj 357

حیات

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

آیا سیاره قابل سکونت کشف شده است؟ | آلمان و جهان | DW | 01.08.2019

dw.com

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

آیا سیاره قابل سکونت کشف شده است؟ | آلمان و جهان | DW | 01.08.2019

dw.com

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

یک ستاره در هفت آسمان: مقایسه "کپلر 22b" با سیاره های درونی منظومه ...

1star7sky.com

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

کشف نشانه های وجود آب بر سیاره ای دورافتاده - BBC News فارسی

bbc.com

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

علمی - آیا می‌توان در سیارات فراخورشیدی زندگی کرد؟

kouroush.mihanblog.com

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

سیاره ای شبیه زمین در نزدیکی ما ( مجله تحلیلی و خبری کالا سودا )

kalasoda.com

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

دلایل علمی مبنی بر وجود حیات در سایر سیارات - زومیت

zoomit.ir

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

کشف نشانه جدید حیات در سیارات دیگر - Sputnik Iran

ir.sputniknews.com

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

دلایل علمی مبنی بر وجود حیات در سایر سیارات - زومیت

zoomit.ir

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

چه چیز هایی نیازه که حیات در یک سیاره ممکن بشه؟ - ایستگاه پرسش ...

padpors.com

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

سیاره ای که برای زندگی از زمین راحت تر است - خبرآنلاین

khabaronline.ir

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

۱۰ سیاره‌ای که مشابه کره زمین هستند + تصاویر

yjc.ir

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

یک ستاره در هفت آسمان: کشف کوچک ترین جهان قابل زندگی

1star7sky.com

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

باورتان می شود که زمین ۷۱۶ سال پیش این شکلی بوده است؟!

eligasht.com

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

یک ستاره در هفت آسمان: سیاره‌ای که می‌تواند اکسیژن داشته باشد ولی ...

1star7sky.com

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

سیاره های ممنوعه!

panjereibeaseman.blogfa.com

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

آیا ما آدم ها از سیاره دیگری به زمین آمده ایم؟!

eligasht.com

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

۱۰ سیاره‌ای که مشابه کره زمین هستند + تصاویر

yjc.ir

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

دو سیاره کشف شده شرایط حیات بسیار مشابه زمین دارند | Euronews

fa.euronews.com

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

سیارات از منظر مکاتب ماورایی- قسمت اول - راستمرد

rastmard.com

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

۱۰ سیاره‌ای که مشابه کره زمین هستند + تصاویر

yjc.ir

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

یک ستاره در هفت آسمان: از هر ۵ ستاره خورشیدسان، یکی دارای سیاره ای ...

1star7sky.com

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

حیات در سیارات دیگر؛ واقعا کسی آن جا هست؟

beytoote.com

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

چه اتفاقی برای مریخ افتاد که زندگی و حیاط در مریخ نابود شد - frazamini

farazmini.vcp.ir

جستجوهای مرتبط

داخل سیاره زمین

عکس داخل سیاره ی مشتری

خطرناک داخل سیاره مشتری

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

حیات چگونه پدیدار شد؟ موجودات زنده‌ی روی زمین چگونه بوجود آمدند ...

digikala.com

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

نشانه های زندگی در مریخ | نشانه زندگی در کره مریخ | نشانه حیات در ...

moonmagazine.ir

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

دلایل علمی بر وجود حیات در دیگر سیارات - تابناک | TABNAK

tabnak.ir

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

ویدوآل | موجودات بیگانه‌ی سایر سیارات کجا هستند؟|نجوم

vidoal.com

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

کشف سیاره ای با قابلیت سکونت درفاصله ي 31 سال نوري زمين

asriran.com

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

ویدوآل | آیا حیات در سیارات دیگر هم وجود دارد؟|نجوم

vidoal.com

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

زیست فرازمینی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

fa.wikipedia.org

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

زمینی که ناسا سال 2014 کشف کرد چه شد؟! - رسانه‌ی ایست کلاود

virgool.io

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

تلسکوپ اروپایی برای مطالعه دقیق‌تر برون‌سیارات پرتاب می‌شود - BBC ...

bbc.com

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

انسان ها در فضا و سیارات دیگر چقدر زنده می مانند؟‎ - YouTube

youtube.com

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

دیدگاه قرآن و امامان درباره ی موجودات فضایی

hawzah.net

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

نام بزرگترین سیاره منظومه شمسی چیست. بزرگترین سیارات جهان

footyclub.ru

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

آیا حلقه‌های سیاره‌ی زحل در آینده از بین خواهند رفت یا دائمی ...

dinu.ir

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

چرا تعداد قمرهای مشتری 79 تا است در حالی که زمین فقط یک قمر دارد ...

rokida.com

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

6 نشانه که اختر زیست شناسان را به وجود حیات در سیاره مریخ امیدوار ...

gadgetnews.net

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

دانشمندان سیاره ای شبیه «زمین» کشف کردند

radiofarda.com

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

حقایقی جالب در مورد «سیاره مریخ »که بیشتر مردم نمی دانند+تصاویر

yjc.ir

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

زهره - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

fa.wikipedia.org

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

اسرار نیمه‌ی تاریک ماه؛ آیا بیگانگان از رگ گردن به ما نزدیک‌تر ...

bartarinha.ir

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

حیات در منظومه شمسی – فضای بیکران

fazayebikaran.ir

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

کشف دریاچه آب در مریخ، امکان وجود حیات در سیاره سرخ افزایش یافت!

eligasht.com

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

دلایل علمی بر وجود حیات در دیگر سیارات - تابناک | TABNAK

tabnak.ir

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

تحقیقات نشان می دهد میدان مغناطیسی برای شکل گیری حیات موثر است ...

bigbangpage.com

جستجوهای مرتبط

خطرناک ترین سیاره

کشف سیاره ای از الماس

عکس داخل خورشید

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

آیا می توان در مریخ زندگی کرد؟ | روزنامه اطلاعات

ettelaat.com

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

آیا سیاره قابل سکونت کشف شده است؟ | آلمان و جهان | DW | 01.08.2019

dw.com

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

چرخدنده سیاره ای

kooy.ir

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

اولین سیاره قابل سکونت در خارج از زمین +عکس - مجله اینترنتی دوستان

dustaan.com

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

سیاره های بیگانه تقریبا دو برابر شد! - سایت علمی بیگ بنگ

bigbangpage.com

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

۱۰ واقعیت عجیب درباره سیاهچاله‌ها که اخیرا کشف شده است | تاپ دیجیت

topdigit.ir

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

یک ستاره در هفت آسمان: سیاره هایی که مدارشان مانند سیاره تیر است ...

1star7sky.com

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

دلایل علمی بر وجود حیات در دیگر سیارات - تابناک | TABNAK

tabnak.ir

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

نام بزرگترین سیاره منظومه شمسی چیست. بزرگترین سیارات جهان

footyclub.ru

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

۲۵ کشف نجومی برتر تاریخ

bartarinha.ir

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

4 اتفاقی که باعث نابودی زمین و انقراض بشریت خواهند شد را بشناسید ...

dinu.ir

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

زندگی در سیاره ونوس از خیال تا واقعیت

karnaval.ir

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

کشف جدید ناسا: 7 سیاره شبیه زمین وجود دارد - Sputnik Iran

ir.sputniknews.com

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

آیا ما آدم ها از سیاره دیگری به زمین آمده ایم؟!

eligasht.com

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

خورشید سیاهچاله میتواند میزبان زندگی پیچیده ای باشد

chmag.com

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

زمین، خانه ی بزرگ ما

article.tebyan.net

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

انسان ها برای زندگی به سیاره ای دیگر نیاز دارند! | ساعد نیوز

saednews.com

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

نشانه های وجود خدا | آسمونی

asemooni.com

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

دلایل علمی مبنی بر وجود حیات در سایر سیارات - زومیت

zoomit.ir

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

کشف نگران‌کننده دانشمندان؛ تنها 30 سال به پایان جهان باقی مانده است!

yjc.ir

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

آیا در آسمان ها موجودات زنده وجود دارد؟

hawzah.net

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

زیست فرازمینی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

fa.wikipedia.org

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

تعداد سیاره های مناسب برای حیات در کهکشان ما چقدر است؟ - Sputnik Iran

ir.sputniknews.com

جستجوهای مرتبط

سیاره جهنم

حضرت آدم سیاره بهشت

بهشت در کدام سیاره است

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

زمینی که ناسا سال 2014 کشف کرد چه شد؟! - رسانه‌ی ایست کلاود

virgool.io

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

نام بزرگترین سیاره منظومه شمسی چیست. بزرگترین سیارات جهان

footyclub.ru

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

راهنمای رصد سیارات با تلسکوپ - ستاره شناس

setareshenas.com

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

پسر مریخی

eligasht.com

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

سیاره ای که از یک انفجار جان سالم به در برد - ایسکانیوز

khabarban.com

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

سِیرهای قهقرایی و تاثیرات آنها بر زندگی - راستمرد

rastmard.com

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

۱۰ سیاره‌ای که مشابه کره زمین هستند + تصاویر

yjc.ir

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

سرانجام خورشید و ستارگان و زمین چه می شود؟

hawzah.net

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

سیاره های ممنوعه!

panjereibeaseman.blogfa.com

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

یک ستاره در هفت آسمان: کشف نزدیک ترین سیاره زندگی پذیر

1star7sky.com

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

راهنمای کائنات برای مبتدیان؛ برون‌سیارات - BBC News فارسی

bbc.com

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

سیارۀ ناهید: یک قدم تا جهنم - سایت علمی بیگ بنگ

bigbangpage.com

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

۱۰ دانستنی ضروری از سیاره زحل - ستاره شناس

setareshenas.com

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

۱۰ سیاره‌ای که مشابه کره زمین هستند + تصاویر

yjc.ir

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

کشف رازهای جدیدی از خوشۀ ستاره ای پروین

beytoote.com

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

وبگاه علمي پژوهشي وحشی بافقي | نجوم واخترفیزیک

vahshian.blogfa.com

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

حقایقی جالب توجه درباره سیارات منظومه شمسی

asriran.com

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

آب در مریخ وجود دارد! نشانه هایی از دریاچه های دفن شده دانشمندان ...

news.didbazar.ir

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

آیا حیات، از سیاره‌ ای دیگر به زمین آمده است؟

daneshland.com

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

موجودات فضایی در بین ما زندگی می کنند ، ناسا اعلام کرد موجودات ...

varune.com

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

قطب‎های زمین در آستانه جا‎به‎جایی؛ سرنوشت شوم ساکنان کره خاکی ...

tritanews.com

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

منظومه شمسی چیست؟ (معرفی سیارات) | ستاره

setare.com

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

زمین در قرآن

rasekhoon.net

جستجوهای مرتبط

سیاره ای از طلا

کشف هفت سیاره شبیه زمین

حیات در سیاره مریخ

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

نام بزرگترین سیاره منظومه شمسی چیست. بزرگترین سیارات جهان

footyclub.ru

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

ستاره شناسان سه سیاره‌ شبیه به زمین برای ادامه حیات پیدا کردند

digiato.com

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

آیا در گذشته سیاره مریخ محل زندگی انسان بوده است؟/ کشف شواهدی که ...

yjc.ir

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

آیا حیات، از سیاره‌ ای دیگر به زمین آمده است؟

daneshland.com

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

محل احتمالی زندگی موجودات بیگانه ! - پویان مارکت

pouyanmarket.com

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

۱۰ دانستنی ضروری از سیاره زحل - ستاره شناس

setareshenas.com

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

۱۰ واقعیت عجیب درباره سیاهچاله‌ها که اخیرا کشف شده است | تاپ دیجیت

topdigit.ir

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

یک ستاره در هفت آسمان: سه سیاره زیست‌پذیر در فاصله تنها ۴۰ سال ...

1star7sky.com

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

حیات فرازمینی ؛ آیا بیگانگان فضایی وجود دارند؟ - science & philosophy

52hertzz.com

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

خانه ها در آسترولوژی - آسترولوژی فارسی ماریا | تحلیل های آسترولوژی ...

farsiastrology.com

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

Showing media for hashtag #سیارات_فرا_خورشیدی , showing images ...

sociviews.com

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

در کدام یک از این سیاره ها می خواهید زندگی کنید؟

eligasht.com

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

نشانه های زندگی در مریخ | نشانه زندگی در کره مریخ | نشانه حیات در ...

moonmagazine.ir

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

نام بزرگترین سیاره منظومه شمسی چیست. بزرگترین سیارات جهان

footyclub.ru

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

یافتن حیات فرازمینی چقدر زمان‌بر خواهد بود؟ - زومیت

zoomit.ir

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

یک ستاره در هفت آسمان: نشانه های زندگی بر روی تیتان، قمر کیوان

1star7sky.com

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

سفینه فضایی نانو | پروژه جدید ناسا

karnaval.ir

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

Life on Mars = زندگی در بهرام / زندگی در مریخ | daneshgara

daneshgara.co.uk

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

مورد مرموز «سیاره نهم» | رادیو زمانه

radiozamaneh.com

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

دنیای ما - فضا و زمان و شگفت انگیزها © - ....

our-world.blogsky.com

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

آیا حیات در زیست کره سیاره مریخ در جریان است؟ | گجت نیوز

gadgetnews.net

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

بایگانی‌های اتمسفر - پایگاه تربیت اسلامی رشدآور

roshdavar.ir

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

باورتان می شود که زمین ۷۱۶ سال پیش این شکلی بوده است؟!

eligasht.com

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

همه چیز درباره ی سیاره ی زهره (ناهید) - اموزش و تمرین نوین (دوره ی ...

f50.blogsky.com

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

پسری که از مریخ آمده است

iranianuk.com

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

حیات روی زمین مدیون سیاره زحل است - خبرآنلاین

khabaronline.ir

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

۱۰ سیاره‌ای که مشابه کره زمین هستند + تصاویر

yjc.ir

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

نام بزرگترین سیاره منظومه شمسی چیست. بزرگترین سیارات جهان

footyclub.ru

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

باهوک -عجایب کیهان

bahook.com

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

فهرستی از اکتشافات مرموز مریخ که بسیاری را به وجود فرازمینی ها ...

gadgetnews.net

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

آیا حیات، از سیاره‌ ای دیگر به زمین آمده است؟

daneshland.com

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

5 دلیل برای وجود داشتن موجودات فضایی

asreelm.com

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

موجوداتی که در سیارات جدید دیگر زندگی می کنند | دانیشو

danisho.com

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

کشف دو سیاره قابل سکونت با شرایط و ابعادی شبیه به کره زمین - گويا ...

gooyait.com

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

دلایل علمی بر وجود حیات در دیگر سیارات - تابناک | TABNAK

tabnak.ir

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

دریاچه باستانی در مریخ پیدا شده؛ آیا این سرنخی است که نشان می دهد ...

digiato.com

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

زهره - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

fa.wikipedia.org

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

شرایط بدنی مورد نیاز برای زندگی در مریخ

hidoctor.ir

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

دیجی فکت: حقایقی درباره ستاره دنباله‌دار هالی - دیجی رو

digiro.ir

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

علوم دوم دبستان + PDF - نمونه سوال - دانلود رایگان جواب سوالات ...

ostadbank.com

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

حقایقی جالب توجه درباره سیارات منظومه شمسی

asriran.com

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

آیا آدم فضایی‌ ها واقعا وجود دارند؟ از مخفی کاری ها تا رویت بشقاب ...

digiro.ir

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

۱۰ سیاره‌ای که مشابه کره زمین هستند + تصاویر

yjc.ir

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

در کدام یک از این سیاره ها می خواهید زندگی کنید؟

eligasht.com

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

15 مورد از شگفتی های کیهان | طرفداری

tarafdari.com

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

کشف یک سیاره جدید با بیشترین شباهت به کره زمین

aparat.com

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

زمین - آشنایی و بررسی علمی ولی ساده و تصویری زمین برای کودکان

roshdavar.ir

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

موجودات فرازمینی قبلا از زمین بازدید کرده‌اند | تاپ دیجیت

topdigit.ir

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

یک ستاره در هفت آسمان: کشف نخستین سیاره سنگی بیگانه که هم اندازه ...

1star7sky.com

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

نام بزرگترین سیاره منظومه شمسی چیست. بزرگترین سیارات جهان

footyclub.ru

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

تعبیر خواب شب و آسمان پر از ستاره - تــــــــوپ تـــــــــاپ

toptoop.ir

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

سفر به ناکجا: ناممکنی که ممکن می شود - Sputnik Iran

ir.sputniknews.com

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

زمین تخت است : نگاهی به یک نظریه جنجالی

gadgetnews.net

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

15 مورد از شگفتی های کیهان | طرفداری

tarafdari.com

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

۱۵ نشانه برای شناخت زندگی های گذشته - راستمرد

rastmard.com

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

14 | ژانویه | 2011 | دنیای اسرار آمیز

ufolove.wordpress.com

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

نشانه هایی از حیات در مریخ

noojum.com

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

کشف نشانه های وجود آب بر سیاره ای دورافتاده - BBC News فارسی

bbc.com

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

منظور از دوره های زندگی (داشا) چیست؟ از کجا بدانم در چه دوره ای ...

ostorlaab.com

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

آیا علم ستاره شناسی می تواند موفقیت یا شکست یک ازدواج را پیش بینی ...

mobna.com

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

اثبات وجود خدا با علم

deeplook.ir

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

ماموریت تازه آژانس فضایی اروپا برای یافتن نشانه های زندگی در مریخ ...

youtube.com

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

تحقیق مختصر درمورد کره خاکی ( زمین ) - دانش‌چی

daneshchi.ir

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

یک ستاره در هفت آسمان

didelphia33.rssing.com

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

حقایق جالب درباره سیاره سرخ

beytoote.com

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

مشتری (سیاره) - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

fa.wikipedia.org

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

حقایقی جالب توجه درباره سیارات منظومه شمسی

asriran.com

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

انسان‌ها چگونه در آینده در سیاره مریخ زندگی خواهند کرد؟

yjc.ir

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

حیات فرازمینی ؛ آیا بیگانگان فضایی وجود دارند؟ - science & philosophy

52hertzz.com

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

قدرت_اعداد Instagram posts - Gramho.com

gramho.com

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

زمینی که ناسا سال 2014 کشف کرد چه شد؟! - رسانه‌ی ایست کلاود

virgool.io

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

بایگانی‌های اتمسفر - پایگاه تربیت اسلامی رشدآور

roshdavar.ir

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

Showing media for hashtag #bigbangpage , showing images & videos ...

sociviews.com

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

نام بزرگترین سیاره منظومه شمسی چیست. بزرگترین سیارات جهان

footyclub.ru

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

آنچه باید درباره سیاره مریخ و امکان زندگی در آن بدانید

arga-mag.com

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

پسری که زندگی پیشین خود در کره مریخ را به یاد می‌آورد

entekhab.ir

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

دیجی فکت: حقایقی درباره ستاره دنباله‌دار هالی - دیجی رو

digiro.ir

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

سفر های فضایی انسان در آینده به کدام سیاره ها خواهد بود؟

sloblag.com

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

شناسایی سیاره ای که در حال کوچک شدن است - ربیع | خبر فارسی

khabarfarsi.com

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

آیا حیات، از سیاره‌ ای دیگر به زمین آمده است؟

daneshland.com

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

باهوک -عجایب کیهان

bahook.com

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

arta_gohar_0123 Instagram profile with posts and stories - Picuki.com

picuki.com

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

زهره - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

fa.wikipedia.org

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

کشف هفت سیاره سنگی شبیه زمین با امکان وجود حیات | Euronews

fa.euronews.com

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

arta_gohar_0123 Instagram posts, stories and followers - Gramho.com

gramho.com

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

اخترزیست شناسی از آغاز تا چشم انداز » موسسه علمی پژوهشی نجم شمال

nssri.ir

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

نشانه هایی از حیات در مریخ

noojum.com

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

28 تصویر ناسا از اجسام عجیب بر روی سیاره مریخ ؛ چه رازی پشت پرده ...

gadgetnews.net

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

حقایق جالب درباره سیاره سرخ

beytoote.com

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

طالع بینان چه می گویند

vista.ir

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

اشارات علمی قرآن به ده پدیده نجومی

kaheel7.com

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

شاید در آینده فرزندان مان در مری - espash.ir

espash.ir

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

دلایل علمی بر وجود حیات در دیگر سیارات - تابناک | TABNAK

tabnak.ir

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

کشف نشانه‌ هایی از حیات در سیاره مریخ - مجله اینترنتی دوستان

dustaan.com

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

mylive-myworld | سفر در زمان

mylive-myworld.blogfa.com

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

چه چیز هایی نیازه که حیات در یک سیاره ممکن بشه؟ - ایستگاه پرسش ...

padpors.com

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

Untitled

digikala.com

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

۱۰ سیاره‌ای که مشابه کره زمین هستند + تصاویر

yjc.ir

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

بایگانی‌های سیاره - پایگاه تربیت اسلامی رشدآور

roshdavar.ir

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

نام بزرگترین سیاره منظومه شمسی چیست. بزرگترین سیارات جهان

footyclub.ru

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

جهنم روی زمین کجاست؟- اخبار رسانه ها - اخبار تسنیم - Tasnim

tasnimnews.com

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

پسر مریخی

eligasht.com

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

شعر در مورد کره زمین ، شعر کوتاه و کودکانه و سیاره زمین گرد است ...

parsizi.ir

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

اخبار موجودات فرازمینی

ghatreh.com

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

۲۵ کشف نجومی برتر تاریخ

bartarinha.ir

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

یک ستاره در هفت آسمان: سه سیاره زیست‌پذیر در فاصله تنها ۴۰ سال ...

1star7sky.com

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

دیدن ستاره در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب ستاره | ساعد نیوز

saednews.com

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

زندگی در فضا | مرکز دانلود و فروش محتوای دیجیتال

star98t.ir

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

چگونه علائم زودیاک را با ماه ها درک کنیم. چگونه دریابیم که در ماه ...

yolkki.ru

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

کشف دایناسور در مریخ + تصاویر

namnak.com

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

دلایل علمی مبنی بر وجود حیات در سایر سیارات - زومیت

zoomit.ir

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

نشانه های زندگی در مریخ | نشانه زندگی در کره مریخ | نشانه حیات در ...

moonmagazine.ir

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

که نزدیکترین خورشید است. زحل تنها سیاره ای نیست که انگشترها دارد

ik-ptz.ru

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

فضاپیما Osiris-Rex ناسا در سیارک Bennu اثراتی از آب پیدا می کند

netrun.ir

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

جذاب ترین کشف تکنولوژیک سال، سیاره زمین دوم وجود دارد! | اخبار تبلیغات

sadafadvertising.com

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

روشن ترین ستارگان آسمان - ستاره شناس

setareshenas.com

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

بهترین عکس های فضایی سال 2017 | منتخب وبسایت گاردین

karnaval.ir

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

سیارات تراپیست احتمالا دارای مقدار زیادی آب هستند؛ بوی حیات به ...

danisho.com

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

چگونه علائم زودیاک را با ماه ها درک کنیم. چگونه دریابیم که در ماه ...

yolkki.ru

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

scontent-lga3-1.cdninstagram.com/v/t51.2885-15/...

gramho.com

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

زمینی که ناسا سال 2014 کشف کرد چه شد؟! - رسانه‌ی ایست کلاود

virgool.io

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

آیا حیات، از سیاره‌ ای دیگر به زمین آمده است؟

daneshland.com

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

جذاب ترین کشف تکنولوژیک سال، سیاره زمین دوم وجود دارد! | اخبار تبلیغات

sadafadvertising.com

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

کاوشگر ناسا عناصر ارگانیک در مریخ کشف کرد | آلمان و جهان | DW ...

dw.com

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

چه چیز هایی نیازه که حیات در یک سیاره ممکن بشه؟ - ایستگاه پرسش ...

padpors.com

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

۱۰ سیاره‌ای که مشابه کره زمین هستند + تصاویر

yjc.ir

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

احتمال وجود حیات در سیاره زهره! | گجت نیوز

gadgetnews.net

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

خورشید در قرآن (1)

rasekhoon.net

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

همه چیز درباره موجودات فضایی و یوفوها - تحقیق در مورد آدم فضایی

alamto.com

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

2.bp.blogspot.com/-1vT0RJJBWco/WmsY3GXA7-I/AAAA...

1star7sky.com

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

دانشمندان سیاره ای شبیه «زمین» کشف کردند

radiofarda.com

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

آیا خدا وجود دارد؟ پنج دلیل محکم برای اثبات وجود خدا - مردمان

mardoman.net

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

حقایقی جالب توجه درباره سیارات منظومه شمسی

asriran.com

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

حیات در منظومه شمسی – فضای بیکران

fazayebikaran.ir

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

خدمات شبکه و پشتیبانی شبکه | شرکت نت

netwebco.ir

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

سرنوشت خورشید

nojumnews.blogfa.com

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

چرا بیگانگان با زمین تماس نمی گیرند؟ – آستروپدیا

astropedia.ir

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

دانستنيهای علمی قرآن قرآن شناسي

quranology.com

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

آسمان - آشنایی و بررسی علمی ولی ساده و تصویری آسمان و منظومه شمسی ...

roshdavar.ir

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

دلایل علمی بر وجود حیات در دیگر سیارات - تابناک | TABNAK

tabnak.ir

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

آب در دامنه کوه های مریخ! + عکس - مرکز انجمنهای تخصصی

centralclubs.com

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

20 واقعیت شگفت آور درمورد زندگی در یک ایستگاه فضایی

namnak.com

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

دانستنيهای علمی قرآن قرآن شناسي

quranology.com

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

زحل - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

fa.wikipedia.org

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

آغاز دوره انقراض ششم “محیط زیست جهانی” | سایت ملیون ایران

melliun.org

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

مشتری. - ppt download

slideplayer.com

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

آیا انسان در کیهان تنهاست؟ - BBC News فارسی

bbc.com

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

دانشنامه تصویری بریتانیکا (کاوش در فضا)،(گلاسه) | موسسه گسترش ...

gbook.ir · در انبار موجود نیست

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

آیا آدم فضایی‌ ها واقعا وجود دارند؟ از مخفی کاری ها تا رویت بشقاب ...

digiro.ir

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

یک ستاره در هفت آسمان: زندگی زمینی از سیاره بهرام آمده!

1star7sky.com

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

CPH Theory نظریه سی پی اچ

cph-theory.persiangig.com

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

۱۵ نشانه‌ای که رشد جنین متوقف شده است - مجله ونوس - دانشنامه فرزند

mag.farzand.net

 

ویدوآل | آیا حیات در سیارات دیگر هم وجود دارد؟|نجوم

vidoal.com

 

کشف یک سیاره جدید با بیشترین شباهت به کره زمین

aparat.com

 

fazavafarazaminiha Instagram profile with posts and stories ...

picuki.com

 

دنیای اسرار آمیز

ufolove.blogsky.com

 

سیاره های قابل سکونت دوردست

vista.ir

 

۱۰ نشانه که شما در گذشته زندگی کرده اید و دوباره متولد شده اید ...

namasha.com

 

ردیابی سیلیکون شکل زندگی در زمین. زندگی سیلیکون. فرضیه در مورد فرم ...

1kingvape.ru

 

آیا سیاره قابل سکونت کشف شده است؟ | آلمان و جهان | DW | 01.08.2019

dw.com

 

۱۰ دانستنی ضروری از سیاره زحل - ستاره شناس

setareshenas.com

 

مردم ستاره اي | دنیای اسرار آمیز

ufolove.wordpress.com

 

Untitled

digikala.com

 

www.universetoday.com/wp-content/uploads/2009/0...

mavaranews.blogfa.com

 

آسمان - آشنایی و بررسی علمی ولی ساده و تصویری آسمان و منظومه شمسی ...

roshdavar.ir

 

i.ytimg.com/vi/D9q4KSmyzlM/maxresdefault.jpg

youtube.com

 

دلایل علمی بر وجود حیات در دیگر سیارات - تابناک | TABNAK

tabnak.ir

 

saednews.com/storage/media-center/images/ac-ima...

saednews.com

 

15 مورد از شگفتی های کیهان | طرفداری

tarafdari.com

 

مریخ - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

fa.wikipedia.org

 

زمین، خانه ی بزرگ ما

article.tebyan.net

 

۱۰ سیاره‌ای که مشابه کره زمین هستند - شریان

khabarban.com

 

آیا حیات، از سیاره‌ ای دیگر به زمین آمده است؟

daneshland.com

 

ویکی علم پذیرفتن بیگانه رویتهایی واقعیات میکند باشیم است نیستند ...

what.sapp.ir

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

دروس اولیه آسترولوژی تروپیکال – هوروسکوپ فارسی HoroscopeFarsi

horoscopefarsi.net

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

حیات در سیارات دیگر؛ واقعا کسی آن جا هست؟

beytoote.com

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

اشارات علمی قرآن به ده پدیده نجومی

kaheel7.com

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

۲۵ کشف نجومی برتر تاریخ

bartarinha.ir

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

کتابخانه کودک

icnl.nlai.ir

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

ناسا اولین سیارات هم اندازه زمین در ماورای منظومه شمسی کشف نمود ...

sactehran.ir

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

هدف از نقشه مادری آیکون به عنوان یک چشم است. چگونگی پیدا کردن مقصد ...

p-v-t.ru

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

بایگانی‌های سیاره - پایگاه تربیت اسلامی رشدآور

roshdavar.ir

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

آسترولوژی و تقدیر – اینشتین – تنجیم

tanjim.ir

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

نام بزرگترین سیاره منظومه شمسی چیست. بزرگترین سیارات جهان

footyclub.ru

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

ناسا چيست؟

rasekhoon.net

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

Untitled

digikala.com

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

خلاصه-یک هفته در باره ای زندگی خود فکر کنید - یک هفته فکر کن

thinkoneweek.com

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

تاریخچه ی Mass Effect - بازی سنتر

bazicenter.com

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

آشنایی با سیاره کیوان (زحل) - همشهری آنلاین

hamshahrionline.ir

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

کپریکورن Instagram posts - Gramho.com

gramho.com

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

ده سیاره دیگر با احتمال وجود حیات کشف شد | Euronews

fa.euronews.com

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

دانشمندان انگلیسی: نخستین سیاره قابل سکونت را در فاصله ۱۱۰ سال ...

entekhab.ir

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

مشتری (سیاره) - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

fa.wikipedia.org

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

سیاره زمین تا چه زمانی می تواند خانه ما باشد؟ - خبرآنلاین

khabaronline.ir

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

mylive-myworld | سفر در زمان

mylive-myworld.blogfa.com

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

راهنمای رصد سیارات با تلسکوپ - ستاره شناس

setareshenas.com

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

تعریف نشان خورشیدی شما – هوروسکوپ فارسی HoroscopeFarsi

horoscopefarsi.net

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

منظومه شمسی چیست؟ (معرفی سیارات) | ستاره

setare.com

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

حیات در سیارات دیگر؛ واقعا کسی آن جا هست؟

beytoote.com

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

همه آنچه که درباره نیبیرو یا سیاره ایکس باید بدانید! | عجیب‌ترین

ajibtarin.com

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

چگونه علائم زودیاک را با ماه ها درک کنیم. چگونه دریابیم که در ماه ...

yolkki.ru

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

جذاب ترین کشف تکنولوژیک سال، سیاره زمین دوم وجود دارد! | اخبار تبلیغات

sadafadvertising.com

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

خدمات شبکه و پشتیبانی شبکه | شرکت نت

netwebco.ir

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

نجوم

danesh.roshd.ir

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

سفینه فضایی نانو | پروژه جدید ناسا

karnaval.ir

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

دانستنی‌ها|دانستنی‌های مفید|دانستنی‌های جالب

aksanplus.com

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

Untitled

digikala.com

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

آیا آدم فضایی‌ ها واقعا وجود دارند؟ از مخفی کاری ها تا رویت بشقاب ...

digiro.ir

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

سازگاری متولدین تیر با ماه های دیگر سال - بدونیم

bedunim.ir

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

فال و طالع بینی شخصی، کاری و عاشقانه سال ۲۰۲۰ - تاروت رنگی

taroot-rangi.com

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

4 اتفاقی که باعث نابودی زمین و انقراض بشریت خواهند شد را بشناسید ...

dinu.ir

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

این بار عطارد و ناهید، هدف توفان خورشیدی

farazamin.loxblog.com

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

زحل ظاهر چطور است؟ سیاره زحل در طالع بینی زحل در فال و طالع بینی ...

ramku.ru

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

با ۱۰ مورد از خرافات رایج درباره ستاره‌ها آشنا شوید!

itresan.com

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

نشان ها - آسترولوژی فارسی ماریا | تحلیل های آسترولوژی تکاملی ...

farsiastrology.com

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

ایلان ماسک: احتمالا در یک شبیه‌سازی رایانه‌ای زندگی می‌کنیم ...

bigbangpage.com

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

داستان مختصراز زندگی حضرت محمد (صلی الله... - میلاد حیدری Milad ...

facebook.com

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

نام بزرگترین سیاره منظومه شمسی چیست. بزرگترین سیارات جهان

footyclub.ru

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

همه چیز درباره موجودات فضایی و یوفوها - تحقیق در مورد آدم فضایی

alamto.com

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

حیات در منظومه شمسی – فضای بیکران

fazayebikaran.ir

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

سفر بی بازگشت به سیاره مریخ Journey to Mars‎ - YouTube

youtube.com

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

کاوشگر اوساریس رکس (OSIRIS REx) ناسا برای اولین بار هدف خود را ...

rayamag.com

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

درخشان ترین ستاره در صورت فلکی آکواریوس. علامت زودیاک Aquarius ...

ecosmak.ru

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

ستاره | یکنفر

ieknafar.wordpress.com

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

قانون جذب کائنات برای رسیدن به آرزوها[100%تضمینی] - مدیر افکار

modireafkar.ir

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

که نزدیکترین خورشید است. زحل تنها سیاره ای نیست که انگشترها دارد

ik-ptz.ru

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

10 دلیل برای باور اینکه انسان ها از یک فضای دیگر آمده اند - مینویسم

minevisam.com

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

زمین، خانه ی بزرگ ما

article.tebyan.net

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

آسمان - آشنایی و بررسی علمی ولی ساده و تصویری آسمان و منظومه شمسی ...

roshdavar.ir

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

بازسازی پرنده غول آسای باستانی - بازار نیوز | خبر فارسی

khabarfarsi.com

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

دانستنيهای علمی قرآن قرآن شناسي

quranology.com

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

زندگی در سیاره ونوس از خیال تا واقعیت

karnaval.ir

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

منظومه شمسی چیست؟ (معرفی سیارات) | ستاره

setare.com

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

خسوف و کسوف آیاتی از قدرت الله سبحانه و تعالی | TRT دری

trt.net.tr

 

کلید خوش شانسی شما چیست! | تک فال

takfal.net

 

اسرار نیمه‌ی تاریک ماه؛ آیا بیگانگان از رگ گردن به ما نزدیک‌تر ...

bartarinha.ir

 

زمینی که ناسا سال 2014 کشف کرد چه شد؟! - رسانه‌ی ایست کلاود

virgool.io

 

درخشان ترین ستاره در صورت فلکی آکواریوس. علامت زودیاک Aquarius ...

ecosmak.ru

 

آیا آدم فضایی‌ ها واقعا وجود دارند؟ از مخفی کاری ها تا رویت بشقاب ...

digiro.ir

 

سترن Instagram posts - Gramho.com

gramho.com

 

موجوداتی که در سیارات جدید دیگر زندگی می کنند | دانیشو

danisho.com

 

روشن ترین ستارگان آسمان - ستاره شناس

setareshenas.com

 

حیات در منظومه شمسی – فضای بیکران

fazayebikaran.ir

 

بازخورد به نوشته‌های شما - مدرسه نویسندگی

madresenevisandegi.com

 

15 مورد از شگفتی های کیهان | طرفداری

tarafdari.com

 

ورود اورانوس در دومین صورت فلکی در آسمان مبارک باد! به همراه ...

fengshuibartar.ir

 

یک ستاره در هفت آسمان

didelphia33.rssing.com

 

چه چیز هایی نیازه که حیات در یک سیاره ممکن بشه؟ - ایستگاه پرسش ...

padpors.com

 

اخترزیست‌شناسان پرده از رازهای حیات فرازمینی در منظومه شمسی ...

fa.euronews.com

 

20 واقعیت شگفت آور درمورد زندگی در یک ایستگاه فضایی

namnak.com

 

زندگی بعد از زمین در کره ای دیگر

zoomtech.org

 

برنامه سیارات - دانلود | کافه بازار

cafebazaar.ir

 

جملات زیبای کتاب کیمیاگر | سخنان زیبای پائولو کوئیلو از کتاب ...

kelideservat.com

 

در کدام یک از این سیاره ها می خواهید زندگی کنید؟

eligasht.com

 

نخلستان از روی تپه مشتری عبور می کند. ویژگی های گفتن ثروت در تپه ...

icprime.ru

 

شل ماشین مرگ در این سیاره است حرف هاي اين« سبزشو » را باور ...

mashal.ir

 

خسوف و کسوف آیاتی از قدرت الله سبحانه و تعالی | TRT دری

trt.net.tr

 

Untitled

digikala.com

 

mylive-myworld | منظومه شمسی

mylive-myworld.blogfa.com

 

زحل چه روزی است؟ زحل در فال و طالع بینی

p-v-t.ru

 

arta_gohar_0123 Instagram profile with posts and stories - Picuki.com

picuki.com

 

تاریخچه ی Mass Effect - بازی سنتر

bazicenter.com

 

بایگانی‌های سیاره - پایگاه تربیت اسلامی رشدآور

roshdavar.ir

 

ویکی علم پذیرفتن بیگانه رویتهایی واقعیات میکند باشیم است نیستند ...

what.sapp.ir

 

۱۰ عکس عجیب و غیرقابل توصیف از مریخ‎ - YouTube

youtube.com

 

زمین | یکنفر

ieknafar.wordpress.com

 

دانش نامه ی تصویری نوآموز (گلاسه) | موسسه گسترش فرهنگ و مطالعات

gbook.ir · موجود در انبار

 

برنامه سیارات - دانلود | کافه بازار

cafebazaar.ir

 

Life on Mars = زندگی در بهرام / زندگی در مریخ | daneshgara

daneshgara.co.uk

 

آیا میدانید فاصله میان زمین و خورشید تنها ۸ دقیقه است؟

mizanonline.com

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

نشانه های یک روح کهن _ آیا شما روحی پیر دارید؟ - راستمرد

rastmard.com

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

HafteH 430

hafteh.ca

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

سطح سیاره مریخ | تی نیوز

tnews.ir

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

نجوم

behseen.ir

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

دانشمند ناسا: شاید تنها دو سال تا یافتن زندگی فرازمینی فاصله داشته ...

ir.voanews.com

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

خورشید در گیاهان - علائم زودیاک

fa.eferrit.com

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

تعریف نشان خورشیدی شما – هوروسکوپ فارسی HoroscopeFarsi

horoscopefarsi.net

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

کاوشگر ناسا عناصر ارگانیک در مریخ کشف کرد | آلمان و جهان | DW ...

dw.com

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

نشانه هایی که به شما می گویند غده ی تیروئیدتان باید معاینه شود ...

irangan.com

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

روانشناسی رنگ بنفش؛ رنگ ارغوانی و یاسی نماد و نشانه چیست؟

coca.ir

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

تعبیر خواب: تفسیر و معنی واقعی ۲۱۰ خواب که همه ما تا به حال دیده ...

bazdeh.org

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

آیا حیات، از سیاره‌ ای دیگر به زمین آمده است؟

daneshland.com

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

باهوک -عجایب کیهان

bahook.com

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

اشارات علمی قرآن به ده پدیده نجومی

kaheel7.com

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

ورود اورانوس در دومین صورت فلکی در آسمان مبارک باد! به همراه ...

fengshuibartar.ir

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

PPT - ستاره شناسی PowerPoint Presentation, free download - ID:4947222

slideserve.com

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

فال و طالع بینی سال 1399 فال سال 2020 میلادی - محشر: سرگرمی ...

mahshar.com

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

روانشناسی رنگ آمیزی در کودکان

eghtesadonline.com

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

بایگانی‌ها تکنولوژی - صفحه 6 از 12 - مجله صفر و یک

01mag.com

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

کشف دایناسور در مریخ + تصاویر

namnak.com

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

15 مورد از شگفتی های کیهان | طرفداری

tarafdari.com

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

اطلاعاتی جالب درباره سیارات منظومه شمسی

beytoote.com

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

از سیاره ویرانگر نیبیرو که قصد نابودی زمین را دارد، چه می‌دانیم ...

gadgetnews.net

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

زمینی که ناسا سال 2014 کشف کرد چه شد؟! - رسانه‌ی ایست کلاود

virgool.io

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

Untitled

digikala.com

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

آیا آدم فضایی‌ ها واقعا وجود دارند؟ از مخفی کاری ها تا رویت بشقاب ...

digiro.ir

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

پلوتون - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

fa.wikipedia.org

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

رسالت هالیوود در خلق واژه بلایای طبیعی/ ایمان به آیات مادی در ...

cinemapress.ir

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

End Times نشانه نقطه بازگشت به عیسی مسیح است

fa.eferrit.com

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

مشکلات اصلی حال حاضر محیط زیست - دیاکو

deyako.com

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

ترمیم دی ان ای – اتحاد نور

etehadenoor.com

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

آیا سیاره قابل سکونت کشف شده است؟ | آلمان و جهان | DW | 01.08.2019

dw.com

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

چاکرا و اسرار آن - دانشجوووو

daneshjoooo.com

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

400 × 400

معنی ناهید - دیکشنری آنلاین آبادیس

dictionary.abadis.ir

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

سفر به زحل: ارباب حلقه‌های منظومه شمسی - زومیت

zoomit.ir

نتیجه تصویری برای سیاره ای که نشانه ی زندگی است

19 نشانه‌ی بسیار عجیب از زندگی بیگانگان (قسمت اول) | خواندنی ها

khaandaniha.ir

 نمايش ديدگاه‌هاي بيشتر

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.