محتوای درسی

آزمایش دو آزمایشگاه پایه هشتم


خلاصه :

آزمایش دو آزمایشگاه پایه هشتم کلاس الف ازمایش سدیم در اب و فنل‌فتالئین

آزمایش دو آزمایشگاه پایه هشتم کلاس الف ازمایش سدیم در اب و فنل‌فتالئین

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران