۲۴ آبان ۱۳۹۶ / ۱۰:۵۷:۳۴
۱۲۰
۰


یکی از فعالیت های زنگ فوق برنامه آموزش طوفان مغزی بود. ...

یکی از فعالیت های زنگ فوق برنامه آموزش طوفان مغزی بود. تصمیم داریم که با مشخص کردن فعالیت های جذاب، کودکان را به فعالیت های فکری سوق دهیم. لذا این بار طوفان مغزی یا بارش فکری را با کودکان کار کردیم. مساله طرح شده این بود: اگر یک نفر تصمیم بگیرد که در طی سه سال تمام ایران را بگردد، هزینه هایش را از کجا می تواند تامین کند؟ دانش آموزان دو نفر دو نفر روی یک تخته سفید راه حلهای خود را نوشتند. نظرات آن ها بسیار خوب و قابل اعتنا بود.  

http://s8.picofile.com/file/8311778392/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7_%DB%B1%DB%B1_%DB%B1%DB%B4_%DB%B1%DB%B4_%DB%B5%DB%B6_%DB%B2%DB%B1.jpg

http://s9.picofile.com/file/8311778368/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7_%DB%B1%DB%B1_%DB%B1%DB%B4_%DB%B1%DB%B4_%DB%B5%DB%B6_%DB%B2%DB%B0.jpg

http://s8.picofile.com/file/8311778342/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7_%DB%B1%DB%B1_%DB%B1%DB%B4_%DB%B1%DB%B4_%DB%B5%DB%B6_%DB%B1%DB%B8.jpg

http://s9.picofile.com/file/8311778334/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7_%DB%B1%DB%B1_%DB%B1%DB%B4_%DB%B1%DB%B4_%DB%B5%DB%B6_%DB%B1%DB%B7.jpg

http://s8.picofile.com/file/8311778318/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7_%DB%B1%DB%B1_%DB%B1%DB%B4_%DB%B1%DB%B4_%DB%B5%DB%B6_%DB%B1%DB%B7_2_.jpg

http://s8.picofile.com/file/8311778300/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7_%DB%B1%DB%B1_%DB%B1%DB%B4_%DB%B1%DB%B4_%DB%B5%DB%B6_%DB%B1%DB%B5.jpg

http://s9.picofile.com/file/8311778284/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7_%DB%B1%DB%B1_%DB%B1%DB%B4_%DB%B1%DB%B4_%DB%B5%DB%B6_%DB%B1%DB%B2.jpg

http://s8.picofile.com/file/8311778242/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7_%DB%B1%DB%B1_%DB%B1%DB%B4_%DB%B1%DB%B4_%DB%B5%DB%B6_%DB%B1%DB%B1.jpg

http://s8.picofile.com/file/8311778226/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7_%DB%B1%DB%B1_%DB%B1%DB%B4_%DB%B1%DB%B4_%DB%B5%DB%B6_%DB%B1%DB%B0.jpg

http://s8.picofile.com/file/8311778200/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7_%DB%B1%DB%B1_%DB%B1%DB%B4_%DB%B1%DB%B4_%DB%B5%DB%B6_%DB%B0%DB%B6.jpg

http://s8.picofile.com/file/8311778192/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7_%DB%B1%DB%B1_%DB%B1%DB%B4_%DB%B1%DB%B4_%DB%B5%DB%B6_%DB%B0%DB%B5.jpg

برچسب‌های این مطلب:

دانش‌آموزیبرای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

مطالب مرتبط