محتوای درسی

مفهوم۱۶(حلال های آلی)

حلال ها و انحلال مواد در یکدیگر

از کتاب فیل


خلاصه :

مفهوم۱۶ حلال های آبی حلال ها و انحلال مواد در یکدیگر از کتاب فیل

ابتدا با مهمترین و پرکاربردترین حلال های صنعتی و آزمایشگاهی آشنا می شوید که بیشتر جنبه حفظی دارد.

اما مبحث اصلی این قسمت نحوه حل شدن مواد در حلال مربوط است و اینکه بتوانید تشخیص دهید چه موادی  در چه حلالی حل می شوند.

این مبحث آمار خوبی هم در کنکور سراسری دارد.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران