در صدا و سیما ببینید؛

همه برنامه‌های آموزشی پنج شنبه ۱۸ اردیبهشت ۹۹ از ۲ شبکه تلویزیون


۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ / ۱۲:۰۱:۱۸
۴۸


سلام. لطفاً برنامه های آموزشی مرتبط با خودتون رو از تلویزیون مشاهده کنید.

سلام.

دانش آموزان عزیز؛ وقت بخیر و ایام به نیکی و سلامتی.

جدول زمانی مدرسه تلویزیونی ایران از طریق شبکه آموزش و چهار سیما برای روز پنجشنبه   18 اردیبهشت 99 اعلام شد.

شبکه ‌آموزش:
متوسطه دوره اول:

ساعت 8.05 تا 8.25 درس علوم تجربی  پایه 9

ساعت 8.25  تا 8.45 درس علوم تجربی  پایه 8 

ساعت 8.45 تا  9.05 درس کارو فناوری پایه 7 

ساعت 9.05 تا 9.28  درس  نگارش  پایه 9 

برنامه دوره ابتدایی :

ساعت 10.30 تا 11 درس فارسی و نگارش پایه اول

ساعت 11 تا 11.30 درس علوم  تجربی و تفکر  پایه دوم

ساعت 11.30 تا 12درس بازی و ریاضی پایه سوم

ساعت 12 تا 12.30 درس مطالعات و مهارتهای اجتماعی پایه چهارم

ساعت 12.30 تا 13 درس بازی و ریاضی  ‌پایه پنجم

ساعت 13.15 تا 13.45 درس پیام ها و هدیه های آسمانی پایه ششم

 متوسطه دوم

ساعت 14.30 تا 15 درس شیمی 1  پایه 10 رشته ریاضی و تجربی  

 ساعت 15 تا 15.30 درس آمادگی دفاعی  پایه 10 تمام رشته ها  

ساعت 15.30 تا 16 درس زبان انگلیسی 2  پایه 11 تمام رشته ها      

 ساعت 16 تا 16.30 درس فارسی 2   پایه 11 تمام رشته ها  

ساعت 16.30 تا 17 درس زبان انگلیسی 3  پایه 12 تمام رشته ها  

 ساعت 17 تا 17.30 درس فیزیک 1   پایه 10  رشته ریاضی فیزیک  

 شبکه 4
رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه‌ای وکاردانش:

ساعت 7 تا  7.25 درس طراحی عموی -پایه 10- جنسیت سازی شیشه - رشته چهره سازی- شاخه کاردانش
  
ساعت 7.25 تا 7.50 درس  کاربر ایلستریتور -پایه 12-توانایی کار با سمبل ها-رشته رایانه-شاخه کاردانش

ساعت 7.50 تا 8.10 درس دانش فنی تخصصی -پایه 12 -کسب اطلاعات فنی -رشته ساختمان -  شاخه های فنی و حرفه ای  

ساعت 8.10 تا 8.35 درس ریاضی3-پایه 12- پودمان 5 -شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش 

ساعت 8.35 تا  9 درس  عملیات تکنیکی اصلاحی ورزش ها- پودمان 5 - پایه 12- رشته تربیت بدنی -شاخه فنی و حرفه ای.
 
ساعت 9  تا 9.30  درس دانش فنی پایه-پایه 10- پودمان 5 -درس فناوری‌های نوین -رشته کامپیوتر -شاخه فنی و حرفه ای  
 
ساعت 9.30 تا  10 درس تاریخ اسلام 2   پایه 11  رشته معارف اسلامی  

 ساعت 10 تا 10.30 درس  عربی،زبان قرآن 1  پایه 10 رشته ادبیات و علوم انسانی 

ساعت 10.30 تا 11 درس  تاریخ اسلام 2   پایه 11رشته و علوم و معارف اسلامی.   

منابع و مآخذ:نمايش ديدگاه‌هاي بيشتر

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.