جدول پخش برنامه های درسی روز یکشنبه ۸ تیر ۹۹


۰۸ تیر ۱۳۹۹ / ۰۹:۴۲:۰۴
۱۰۶


مدرسه  تلویزیونی ایران

شبکه آموزش

ابتدایی: (از بازی تا مهارت)

ساعت ١١ تا١١:٣٠ مهارت‌های معلمی (ارزشیابی توصیفی)
ساعت١١:٣٠ تا١٢ ایستگاه مهارت و فناوری
ساعت١٢ تا١٢:٣٠ قصه، بازی و تفکر

متوسطه اول:
(آموزش تکمیلی)
ساعت ٣٠: ١۴ تا ١۵:٠٠ باهم بسازیم ٢ (ساخت بلندگو‌های ساده)
ساعت ١۵:٠٠ تا ١۵:٣٠ برنامه ریزی و مشاوره تحصیلی (پاسخ به سوالات دانش آموزان)

متوسطه دوم:
ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶:٠٠ درس ادبیات فارسی (مبحث نقش واژگان) تمام پایه‌ها
ساعت ١۶:٠٠ تا ١۶:٣٠ درس زیست شناسی٣ پایه١٢ (فصل۶:فتوسنتز)
ساعت ١۶:٠٠ تا ١۶:٣٠ درس فیزیک ٣پایه١٢ (مبحث نوسان) رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

منابع و مآخذ:نمايش ديدگاه‌هاي بيشتر

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.