آموزش

بازی ریاضی

ساخت جورچین - فیلم

تمرکز- دقت


خلاصه :

ساخت بازی

نحوه ساخت بازی جورچین اعداد با وسایل بسیار ساده

ممنون اقا

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۳ سال پیش
ممنون اقا من درست کردم

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران