دلنوشت

کارتون انگلیسی

کارتون سگ های نگهبان

Paw Patrol


خلاصه :

کارتونی مناسب برای یادگیری زبان انگلیسی  

این کارتون به زبان فارسی در شبکه پویا پخش شده بود.

داستان سگ هایی که به کمک همه می شتابند

مدت زمان هر قسمت 20 الی 25 دقیقه

لهجه این کارتون آمریکایی است

مناسب برای بالای 7 سال


برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۳ سال پیش
باید ترجمه شد شو می ذاشتی اینی که گذاشتی ترجمه نشده و ما نمی فهمیم


ادرس ترجمه شدش:بازار پایین تصویر مبایل قسمت فیلم جستوجو بکن سگ های نگبان بعد ترجمه شدش میاد

راستی توی تلوبیون سگ نگهبان نداره

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

سلام.
گفته باشم تو نیاز نیست زبان انگلیسی یا به تلفظ انگلیسی زبان انگلیش یاد بدی

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

سلام فیلم دوبله نشده

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پیارسال
چرا فیلمه اینگیلیسیه

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

چون برای یاد گرفتن زبان

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.


پسران

دختران