مقالات

باد


خلاصه :


درسته که نمی شود باد را دید اما می توانی روی صورتت احساسش کنی،می توانی ببینی که چه طور درختان را خم می کند،می توانی ببینی که چطور دوچرخه ها را بر زمین می اندازد...اما چطور باد به وجود می آید؟
باد در واقع هوایی است که حرکت می کند.وقتی خورشید هوا را گرم می کند هوا سبک تر می شود و به طرف بالا می رود.هوای خنک هم جاری می شود و جای آن را می گیرد.باد این شکلی پدیده می آید! 

لطفا نظر دهید وکامنت بگذارید

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران