در مورد پلنگ ها

پلنگ ها

واقعیت هایی در مورد پلنگ ها


۲۹ دی ۱۳۹۹ / ۱۳:۳۷:۱۵
۴


پلنگ ها گربه های بزرگی هستند  که به خاطر بدنهای طلایی ، لکه دار و تکنیک های شکار برازنده و در عین حال وحشانه شناخته می شوندآنها اغلب به عنوان یک حیوان آفریقایی شناخته میشوند اما پلنگ ها در سراسر جهان زندگی میکنند 

پلنگ ها بزرگ تر از یک گربه خانگی هستند اما پلنگ ها کوچکترین اعضای دیته بزرگ گربه ها هستند طول آنها تنها ۳ تا ۶.۲ تا (۹۲ تا ۹۰) سانتی متر هستند سانتی متر هستند رشد میکنند دم آنها ۲۵ تا ۳۹ اینچ (۶۴ تا ۹۹) سانتی متر به طول آن می افزاید

منابع و مآخذ:
برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.