رویدادهای مدرسه

فیلم

صحبت های جناب آقای دکتر احمدی در جلسه اولیا دبیرستان دوره دوم


خلاصه :

فیلم صحبت های جناب آقای دکتر احمدی

به پیوست فیلم صحبت های جناب آقای دکتر احمدی در جلسه اولیا اول بهمن ماه تقدیم میگردد

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران