در مورد کرگدن ها

کرگدن ها

واقعیت هایی در مورد کرگدن ها


۰۵ اسفند ۱۳۹۹ / ۱۹:۳۵:۴۸
۲


نجات کرگدن ها تخمین می زند که در  قرن بیستم ۵۰۰،۰۰۰ کرگدن در سراسر آفریقا و آسیا حضور داشتند.این گروه می گوید امروزه ۲۹،۰۰۰ در حیاط وحش وجود دارد.تجواز و از دست دادن زیستگاه شان همه گونه های کرگدن ها را در خطر انقراض قرار داده است.

کرگدن های سیاه کرگدن های ساماتران و کرگدن های جاوان  به شدت در معرض خطر انقراض قرار دارند که بالا ترین رده خطر را در برابر ۵.۰۵۵ عدد از کرگدن های سیاه وجود دارد کم تر از ۱۰۰ کرگدن ساماتران و تنها ۴۴ تا ۳۵ کرگدن جاوان.

منابع و مآخذ:
برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.