۲۲ فروردین ۱۴۰۰ / ۲۰:۰۱:۴۱
۳۸۴
۴


روزهای تابستانی یزد بسیار گرم و خشک ، و روزهای زمستانی یزد بسیار سرد و خشک است. شبهای تابستانی یزد خنک و در زمستان، شبها بسیار سرد می باشد.  

شهر یزد یک شهر کویری است . در  کویر هوا خشک، روزها آفتابی و شبها خنک است.

روزهای تابستانی یزد بسیار گرم و خشک ، و روزهای زمستانی یزد بسیار سرد و خشک است.

شبهای تابستانی یزد خنک و در زمستان، شبها بسیار سرد می باشد.

همچنین آسمان یزد در شب، بسیار پر ستاره است.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.