دلنوشت

شب و روز شهر یزد


خلاصه :

روزهای تابستانی یزد بسیار گرم و خشک ، و روزهای زمستانی یزد بسیار سرد و خشک است. شبهای تابستانی یزد خنک و در زمستان، شبها بسیار سرد می باشد.  

شهر یزد یک شهر کویری است . در  کویر هوا خشک، روزها آفتابی و شبها خنک است.

روزهای تابستانی یزد بسیار گرم و خشک ، و روزهای زمستانی یزد بسیار سرد و خشک است.

شبهای تابستانی یزد خنک و در زمستان، شبها بسیار سرد می باشد.

همچنین آسمان یزد در شب، بسیار پر ستاره است.

۳ سال پیش
عالی

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

دمت گرم عالی

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.


پسران

دختران