رویدادهای مدرسه

فیلم

صحبت های جناب آقای دکتر احمدی در جلسه اولیا دبیرستان دوره دوم


خلاصه :

فیلم صحبت های جناب آقای دکتر احمدی

به پیوست فیلم صحبت های جناب آقای دکتر احمدی در جلسه اولیا بیست و سوم اسفند ماه تقدیم میگردد

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران