با واحد های اندازه گیری آشنا شویم

واحد های اندازه گیری


۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ / ۲۰:۰۱:۴۰
۰


مقیاس و اندازه ها از گذشته مورد استفاده تمام مردم و همچنین کسبه های مختلف بوده است .حالا ما در این مطلب کلیه مقیاس ها، واحدهای شمارش و اندازه گیری های مختلف را برای شما بازدیدکنندگان گرامی درج نموده ایم.

واحد اصلی اندازه گیری تا امروز هفت واحد اصلی اندازه گیری عبارت هستند از: ثانیه / متر / کیلوگرم / آمپر / کلوین / مول / کاندلا (یا همان واحد اصلی برای اندازه گیری میزان روشنایی) واحدهای الکتریکی جدول زیر، فهرستی از واحدهای استاندارد اندازی‌گیری را نشان می‌دهد که در فرمول‌ها و مقادیر کمیت‌های الکتریکی به کار می‌روند.

پارامتر واحد اندازه گیری نماد توصیف ولتاژ ولت V واحد پتانسیل الکتریکی جریان آمپر A واحد جریان الکتریکی مقاومت اهم ΩΩ واحد مقاومت DC رسانایی زیمنس ℧℧ واحد مقابل مقاومت ظرفیت فاراد F واحد ظرفیت بار کولمب Q واحد بار الکتریکی اندوکتانس هانری H واحد اندوکتانس توان وات W واحد توان امپدانس اهم ΩΩ واحد امپدانس AC فرکانس هرتز Hz واحد فرکانس واحدهای اندازه گیری

 

۲۸٫۳۵۰ گرام = ۱ اونس ۰٫۰۳۵۲۷۴ اونس = ۱ گرام ۰٫۴۵۳۵۹ کیلوگرام = ۱ پوند ۲٫۲۰۴۶ پوند = ۱ کیلوگرام ۱۰۰۰ کیلوگرام = ۱ تن ۰٫۹۸۴۲ تن = ۱ کیلوگرام

 

 

لیتر واحد اندازه گیری مایعات لیتر است. لیتر = یک لیتر برابر است با گنجایش مکعبی تو خالی که هر بعد آن ۱۰ سانتیمتر باشد. یک لیتر آب تقریبا برابر یک کیلوگرم می باشد. سانتی متر مکعب = حجم مکعبی که هر یک از ابعاد آن ۱ سانتی متر باشد، یک سانتی متر مکعب است. متر مکعب = یک متر مکعب گنجایش مکعبی تو خالی به ابعاد یک متر است. ۱۰۰۰ لیتر برابر یک متر مکعب است. سی سی = یک سانتیمتر مکعب برابر یک سی سی است . یک لیتر = برابر ۱۰۰۰ سی سی است. اوزان و مقیاس ها گرم = هزار گرم برابر است با ۱ کیلوگرم کیلوگرم = ۱۰۰۰ گرم تن = ۱۰۰۰ کیلوگرم من = ۳ کیلوگرم خروار = ۱۰۰ من سیر = ۷۵ گرم چارک = ۷۵۰ گرم قیراط = ۹/۲۰۵ گرم ۱ اونس = ۳۵/۲۸ گرم ۱ پوند = ۵۹۲/۴۵۳ گرم ۱ ری = ۱۲ کیلو گرم ۱ مثقال = ۶۸۷۵/۴ گرم ۱ نخود : ۱۹۵۳/۰ گرم ۱ گندم = ۰۴۸۸/۰ گرم

برچسب‌های این مطلب:

نمایشگاه پژوهش اندازه گیریبرای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.