دلنوشت

یادگاری از فرشتگان زمینی


خلاصه :

وقتی عمر را در کنار فرشتگان زمین می گذرانی . . . 

با قلب دیدن و با قلب شنیدن، زمانی که از انتهای قبلی پاک صدایی می آید. دیدیم و شنیدیم و شکفت غنچه لبخند بر لبانمان و جاری شد اشک شوق از دیدگانمان،

آنگاه که گلهای باغ بهشت برایمان پیامی سراسر مهر و محبت فرستادند. گویی که در آسمانها و بر روی ابرها پرواز می کنیم و  قطرات شبنم بر روی گونه می لغزد.

فرشتگان زمین بال پرواز هدیه دادند، روح جلا دادند و فرشی از زیباترین گلها گستراندند در مقابلمان، وقتی پیامی آسمانی در زمین به ما رساندند.

خدا را شاکریم که در کنار این نازنین گلهای بهشتی عمر می گذرانیم. الحمدلله رب العالمین

😍😍😍😍😍😍

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

😇😇😇🥰🥰🥰🌺🌺🌺

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۳ سال پیش
قدر استاد نکو دانستن
حیف استاد به من یاد نداد

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

🌺🌹❤️❤️❤️❤️❤️❤️🥳😂😂😘😍💗✌️❤️🧡💛💙💜💜💜💙💚💛👦💛💛💛💛💛💛🌺🌺🌺🌹🌹🌹🥳🥳🌛🌜🌛🌜🌛🌜🌛🌜🌛🌜

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.


پسران

دختران