دلنوشت

اندازه گیری

اندازه گیری حجم مواد

حجم


خلاصه :

اندازه گیری حجم مواد

به نام خدا 

سلام

در صورتی که جسم جامد ، شکل هندسی منظمی داشته باشد با استفاده از روابط هندسی حجم آن را بدست می آوریم و بر حسب متر مکعب یا سانتی متر مکعب بیان می کنیم.
در صورتی که جسم جامد شکل هندسی منظمی نداشته باشد ، بایداز ظروف مدرج استفاده کنیم.ابتدا در استوانه مدرج مقدار مشخصی مایع غیر حلّال نسبت به جسم می ریزیم و حجم آن را می خوانیم.

  سپس جسم مورد نظر را در ظرف می اندازیم حجم مایع افزایش می یابد ، حجم دوم را نیز می خوانیم سپس دو حجم بدست آمده را از هم کم می کنیم. حجم بدست آمده حجم جسم است.

بعضی ها می پرسند : آیا به جز لیتر برای حجم و گرم برای جرم واحد های دیگر اندازه گیری برای حجم و جرم وجود دارد ؟ در جواب باید بگویم بله آن واحد ها سی سی و میلی لیتر است و هر هزار میلی لیتر یک لیتر است. 

برگرفته شده از amoozeshi789.blog.ir

۳ سال پیش
لطفاً نظر دهید.
لایک و پیگیر نویسنده یادتان نره.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۳ سال پیش
عالی

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

مهدیار من این محتوا ی تورا قبلا لایک کرده بودم عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی بود

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۳ سال پیش
خوب بود

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.


پسران

دختران