دلنوشت

خیلی مهمه حتما ببینید.

ارتباط با نامحرم (خیلی مهم )

استاد پناهیان و استاد انصاری


خلاصه :

ارتباط با نامحرم گناه بزرگ و دردناک

بسم الله الرحمن الرحیم

خودتون ببینید. 

امیدوارم با نامحرم هیچ وقت ارتباط نگیرید.

خیلی مفید بود منم امیدوارم این اتفاق نیوفته

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.


پسران

دختران