عبور آب از خاک

خاک های گوناگون


۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ / ۱۷:۰۱:۳۵
۳۳۴
۴


فیلم را مشاهده کنید

انواع خاک های سبک و سنگین بصورت مختلف آب را عبور می دهند.


چندرسانه‌ای :

Download Video: MP4




برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.