آموزش

پیشرفت های علمی


خلاصه :

دانشمند هایی که علم را به جلو هدایت کردند.

من به شما ۸ نفر را که به نام های :گالیله، لئوناردو داوینچی ،ژوهانس گوتنبرگ ، اسحاق نیوتن ، بنجامین فرانکلین ، لویی پاستور ، ویلیام هرشل و ویلیام کنراد رونتگن می گویم که چه اختراع های بزرگی کردند.

۳ سال پیش
عالی بود 👏👏👏

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران