دلنوشت

#خلاقیت - هنر

#کود خانگی بسازیم

#کود


خلاصه :

با استفاده از زباله میوه ها ، سبزیجات و ... یک کود خانگی مقوی برای گیاهان بسازیم .

ما می توانیم به جای اینکه زباله های تر مثل پوست میوه ها ،،سبزیجات و ... را دور بریزم با خاک ترکیب کنیم ، این زباله های تر بعد از مدت دو یا سه ماه به خاک تبدیل میشود و ما یک کود خانگی برای گیاهان ، درختان و گلدان ها خواهیم داشت ، با این کار با حذف و کم کردن زباله به داشتن طبیعتی زیبا و زمینی آباد کمک کرده ایم . 

چقدر خوبه که همه ما در حفظ طبیعت کوشا باشیم

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.


پسران

دختران