دلنوشت

#خلاقیت - آزمایش

#آزمایش علمی

#آزمایش


خلاصه :

آب ، لیوان ، عکس =  آزمایش علمی ساده 

برای این آزمایش به یک لیوان ، یک ظرف آب و یک عکس نیاز داریم ، دو تا فلش رو پشت لیوان نگه می داریم ، آب رو داخل لیوان می ریزیم ، جهت فلش بعد از ریختن آب برعکس میشود .

می توانید این آزمایش علمی ساده را در خانه انجام دهید . 

عجب شعبده بازی بود 😊

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

عالی بود بهترین آزمایش علمی بود

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.


پسران

دختران