كلاس هنر

آشنايي با عينك و طراحي عينك

طراحي و شناخت عينك


۰۷ اسفند ۱۳۹۵ / ۱۱:۰۱:۴۲
۷۸۹


امروز در كلاس هنر بچه ها با عينك و چگونگي طراحي آن آشنا شدند و با استفاده از قدرت خلاقيت خود عينك هاي جالبي را طراحي كردند

امروز در كلاس هنر بچه ها با عينك و چگونگي طراحي آن آشنا شدند و با استفاده از قدرت خلاقيت خود عينك هاي جالبي را طراحي كردند

در اين فعاليت بچه ها با خلاقيت، دست ورزي،دقت و تمركز خود سروكار داشتند

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.