رویدادهای عمومی

دستم را بوسید، پس دستت را می بوسم

نوشته ای از یک پدر


خلاصه :

یک روز صبح وقتِ خداحافظی دستم را بوسید

یک روز صبح وقت خداحافظی دستم را بوسید
تعجب کردم که چرا این وقت!
با خودم گفتم شاید اتفاقی است
روز بعد هم وقت خداحافظی رسید و بوسید
و روزهای بعد هم...

فهمیدم اتفاقی نیست.

از مادرش جویا شدم و فهمیدم دست او را هم گاه و بیگاه می بوسد...
 
طی صحبت با او متوجه شدم که معلمانش برایش مشق کرده اند که باید احترام کرد و قدردان بود و او هم تمام و کمال مشقش را به خوبی می نویسد.

 

دستم را بوسید
پس دستت را می بوسم معلم...

و قدران زحمات تک تک معلمان مخصوصا معلمان پایه سوم هستیم و دعاگوی شما تا آخر عمری که دستمان را می بوسند....

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران