دلنوشت

موشک

کاردستی ها قسمت ۲

اریگامی


خلاصه :

این قسمت به جای کاردستی اریگامی هست.

قسمت دوم کاردستی ها

لطفا از کاغذ های باطله درست کنید

من بیشتر چیز هایی که نشان می دهم از خودم ساختم،

یعنی از جایی یاد نگرفته ام.

نظر بدهید

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

سلام علی اکبر کاشکی فیلم هم می گذاشتی تا بتوانیم درست کنیم

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

علیرضا موذنی طرقی سلام علی اکبر کاشکی فیلم هم می گذاشتی تا بتوانیم درست کنیم
ببخشید من فیلم گذاشتم ولی انگار کامل بارگزاری نشده بود
ببخشید

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

ولی خیلی خوشگل بود

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

فیلمش را گذاشتم

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

مددی خوب بود پرتابش هم نشان می دادی

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

علیرضا چرا داخل نظر سنجی خیلی بد رو زدی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.


پسران

دختران