دلنوشت

اریگامی

کاردستی ها قسمت ۳

قسمت سوم


خلاصه :

این قسمت یک چیزی مثل موشک هست؛ شما می توانید برای قرآن خواندن از آن استفاده کنید.

کاردستی ها قسمت سوم

لطفا از کاغذ باطله استفاده کنید.

برای قرآن خواندن هست.

وسایل لازم برای درست کردن:یک عدد چسب ماتیکی و کاغذ

در عکس اصلی آن جایی که با مداد سیاه شده است یعنی نوک وسیله یا همان موشک باید روی آیه های قرآن قرار بگیرد.

آقای صدرا خاکباز بایدم خیلی بد بزنی هنوز کامل درست نشده خیلی بد زدی
حداقل میزاشتی تمام شود بعد می زدی خیلی بد

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

نظر بدهید

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.


پسران

دختران