رویدادهای عمومی

🇮🇷درخت پرثمر انقلاب 🇮🇷


خلاصه :

دبستان دخترانه میزان

انقلاب یک موجود زنده است؛ این‌هایی که خیال می‌کنند انقلاب یک جرقّه بود، زد و تمام شد، از شناخت حقیقت انقلاب خیلی دورند. نخیر، انقلاب یک حقیقت زنده است، یک موجود زنده است که تولّد دارد، رشد دارد، قِوام دارد و عمر طولانی دارد.

۱۳۹۶/۱۱/۱۹ - رهبر انقلاب

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۰ ۱۰۷ ۰
نویسنده: همتی نژاد فراهانی همتی نژاد فراهانی
۰ ۵۲۶ ۰
نویسنده: همتی نژاد فراهانی همتی نژاد فراهانی
۰ ۵۹۱ ۱
نویسنده: همتی نژاد فراهانی همتی نژاد فراهانی
۱ ۴۷۰ ۱
نویسنده: همتی نژاد فراهانی همتی نژاد فراهانی
۲ ۶۰۸ ۲
نویسنده: همتی نژاد فراهانی همتی نژاد فراهانی
۱ ۵۷۷ ۳
نویسنده: همتی نژاد فراهانی همتی نژاد فراهانی

پسران

دختران