رویدادهای مدرسه

شهادت امام موسی کاظم علیه السلام


خلاصه :

.

به نام خدا
سلام علیکم
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
سخنی گهربار از هفتمین امام همام و نهمین معصوم مظلوم:
کم گویى ، حکمت بزرگى است، بر شما باد به خموشى
که شیوه اى نیکو و سبک بار و سبب تخفیف گناه است.
◾️◾️◾️◾️◾️◾️◾️◾️◾️◾️◾️◾️◾️◾️
شهادت مظلومانه ی حضرت امام موسی کاظم علیه السلام تسلیت و تعزیت باد.
◾️◾️◾️◾️◾️◾️◾️◾️◾️◾️◾️◾️◾️◾️

پرورشی دبستان یک

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۰ ۱۸۳ ۰
نویسنده: علی اکبریان علی اکبریان
۰ ۲۱۱ ۰
نویسنده: مسئول مدارس تحت پوشش مسئول مدارس تحت پوشش
۰ ۲۰۲ ۰
نویسنده: مسئول مدارس تحت پوشش مسئول مدارس تحت پوشش
۰ ۱۳۳ ۰
نویسنده: مسئول مدارس تحت پوشش مسئول مدارس تحت پوشش
۰ ۱۵۰ ۰
نویسنده: مسئول مدارس تحت پوشش مسئول مدارس تحت پوشش
۰ ۱۸۳ ۰
نویسنده: مسئول مدارس تحت پوشش مسئول مدارس تحت پوشش

پسران

دختران