رویدادهای مدرسه

پهلوون پنبه!

کلاس دانشمند کوچولو


خلاصه :

در این زنگ از کلاس دانشمند کوچولو پهلوان شدیم!

پهلوان شدیم که بفهمیم در کنار قدرت بدنی،
تفکر
سرعت عمل
دقت و تمرکز
همه و همه عواملی است که در کنار هم می تواند به رشد و پیشرفت ما کمک کند.
در این روز از کلاس دانشمند کوچولو بچه ها پهلوان شدند و با گذاشتن روزنامه به زیر لباس های خود و گرفتن حس پهلوانی بازی چند مرحله ای را پشت سر گذاشتند.
در مراحل مختلف بازی آنها اشکال هندسی را مرور کردند و همچنین اعداد را مرتب کرده و با سرعت عمل دو لیوان را روی هم قرار می دادند.

بازی همه چیز بچه است
او دوست دارد در خوابیدن، غذا خوردن، لباس پوشیدن، راه رفتن، و هر کار دیگری بازی کند و با بازی آن کارها را انجام دهد.
از این رو ما نیز سعی می کنیم مباحث پایه ای علوم را در قالب بازی به بچه ها یاد دهیم که بر ذهن و جان آنها نقش ببندد.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۰ ۰ ۰
نویسنده: حمیدرضا باخدا حمیدرضا باخدا
۴ ۵۴۸ ۰
نویسنده: حمیدرضا باخدا حمیدرضا باخدا
۱ ۵۵۳ ۱
نویسنده: حمیدرضا باخدا حمیدرضا باخدا
۲ ۵۹۸ ۱
نویسنده: حمیدرضا باخدا حمیدرضا باخدا
۱ ۹۷۴ ۰
نویسنده: Borna Mokhtari Borna Mokhtari
۵ ۱۱۰۶ ۱
نویسنده: Borna Mokhtari Borna Mokhtari

پسران

دختران