📚کتابخانه📚


۱۴ اسفند ۱۴۰۰ / ۲۲:۵۷:۳۳
۲۰۸


دبستان دخترانه میزان

کتابخانه دبستان دخترانه میزان همیشه مورد استقبال پرشور دختر خانم هایمان قرار می گیرد.
نمایشگاه مجازی کتاب، فرصت مناسبی برای تکمیل تر شدن،کتابخانه مدرسه ما بود.
وقتی کتاب ها به مدرسه رسیدند،دختر خانم ها خودشان کتاب ها را مهر زدند و بر اساس انتشارات کتاب ها،آنها را دسته بندی کردند.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.