رویدادهای عمومی

نظامی گنجوی


خلاصه :

دبستان دخترانه میزان


همه عالم تن است و ایران دل
نیست گوینده زین قیاس خجل

چون که ایران، دلِ زمین باشد
دل زِ تن بِه بوَد یقین باشد

حکیم نظامیِ گنجوی

۲۱ اسفند روز بزرگداشتِ حکیم نظامیِ گنجوی شاعرِ بزرگِ ایران‌زمین گرامی باد

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران