دلنوشت

نقش آفرینی حیوانات در گلستان سعدی

گلستان سعدی

گلستان سعدی را بهتر بشناسیم


خلاصه :

گلستان سعدی را بهتر بشناسیم.

گلستان سعدی شامل داستان‌های کوتاه و پند و اندرزهای اخلاقی است که در یک دیباچه و هشت باب تنظیم گشته است. این کتاب از شاهکارهای ادبیات ایران و دارای شهرت جهانی است.

تقریبا تمام مستشرقین و خاورشناسان بزرگ جهان، گلستان سعدی را در کنار برخی دیگر از کتاب‌های پارسی همچون دیوان حافظ و شاهنامه فردوسی،به عنوان یکی از ستون‌ها و شاهکارهای ادبیات پارسی می‌شناسند

نقش آفرینی حیوانات در گلستان سعدی

در صفحه هایی که من برسی کردم ۵ بار اسم حیوانات را دیدم که در خط پایین صفحه و بیت نوشته شده است

صفحه 28: هر کجا میشه ای بود شیرین      مردم و مرغ و مور گرد آیند

صفحه 40:زیر پایت گر بدانی حال مور      همچو حال تست زیر پای پیل

صفحه 56:در برابر چو گوسپند سلیم      در قفا همچو گرگ مردم خوار

صفحه 15:اسب تازی وگر ضعیف بود      هکچنان از طویله خر به

صفحه 61:پارسایی را دیدم بر کنار دریا که رخم پلنگ داشت و به هیچ دارو به نمیشد.

 

در نتیجه حدود ۵ درصد از گلستان سعدی نام حیوانات آمده است

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.


پسران

دختران