رویدادهای مدرسه

🐌مشاهده حلزون 🐌


خلاصه :

دبستان دخترانه میزان

🐌🔎🐌🔎🐌🔎🐌

 

امروز دختر خانم های پایه اول کلاس علوم متفاوتی داشتند به دلیل حضور چند مهمان...

 🐌 حلزون ها مهمان کلاس علوم شدند تا دختر خانم ها تجربه مشاهده آنها را پیدا کنند.

در این مشاهده،اجزای حلزون را بررسی کردند و بعد درباره پرسش هایی که برایشان ایجاد شده بود گفتگو کردند.

 

🐌🔎🐌🔎🐌🔎🐌

 

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران