مقالات

اهداف جزیی ذیل هدف کلی

حوزه علوم و مهارت ها در تربیت به روش میزان

بارش فکری مربیان مدرسه میزان در مهر ماه ۱۴۰۰


خلاصه :

مربیان مدرسه میزان در مقاطع مختلف ذیل هدف کلی (حوزه علوم و مهارت ها به روش میزان) بر مبنای پایه تحصیلی خود اهداف جزیی را به عنوان نمونه پیشنهاد نمودند

درس علوم اول ابتداییاهداف جزیی در حوزه ی آموزش علوم:

۱-کسب دانستنی های کتاب علوم و آشنا شدن با روش های مختلف جمع آوری اطلاعات ، سازماندهی ، کاربرد ، آزمایش کردن و مهارت پرسشگری .

۲- دانش بتواند با به کار گیری حواس، اشیاء، گیاهان،جانوران و محیط اطراف خود را با دقت مشاهده کرده و ویژگی های ظاهری آنها را بیان کند.

۳-دانش آموز با بعضی از مواد ساده مانند : چوب، آهن، آب و سنگ آشنا شود.

 

شناخت الگو های منظم و فهم ارتباط آنها

شناخت اعداد 1 تا 20 و توانایی نوشتن صحیح آنها توانایی انجام جمع و تفریق

توانایی انجام جمع و تفریق اعداد یک رقمی

دانش‌آموز تا پایان سال نسبت به گام‌های روش علمی شناخت پیدا کند و عملا آن را در پژوهش درس علوم و در پاسخ به پرسش‌های علمی خودش بیازماید.

دانش‌آموز نسبت به محیط اطراف، تغییرات و پدیده‌های طبیعت حساس شود و قدرت مشاهده‌گری عالَم در او تقویت شود.

دانش‌آموز بتواند پدیده‌های گوناگون را تحلیل، استنتاج، مقایسه و طبقه‌بندی کند و در پاسخ به پرسش‌هایش به‌سوی خودبسندگی گام بردارد.

داشن آموزان با مفهوم اصول دین  مثل توحید و معاد و نبوت در زندگی آشنا می شوند

دانش آموزان با بعضی از مفاهیم فروع دین مثل نماز و خمس و زکات اشنا می شوند

دانش آموزان با بعضی از احکام مبتلا به سن شان مثل وضو و نماز و... آشنا می شوند.

دانش آموز بتواند خیلی روان و مسلط از روی متن درسی روانخوانی انجام دهد .

دانش آموز بتواند معانی و مفاهیم صحیح واژه ها و کلمات را تشخصی دهد

تقویت مهارت نگارشی و املا نویسی دانش آموزان

آموزش ضرب و تقسیم

 آموزش مقدماتی کسر

شناخت ارزش پول

شناخت واحد های اندازه گیری و ....

دانش آموز باید بتواند متن ها را با لحن و آهنگ مناسب روخوانی کند.دانش آموز باید بتواند متن های قدیمی و شعرها را به زبان امروزی بازگردانی کند.

دانش آموز باید بتواند انواع ارتباطات (کلامی و غیرکلامی) را تشخیص دهد و در موقعیت های مناسب از هر کدام به درستی استفاده کند.

دانش آموزان بتوانند اسامی 14 معصوم را به ترتیب نام ببرند.دانش آموزان بتوانند عبارات قرآنی را به صورت شمرده و روان بخوانند.دانش آموزان بتوانند سوره هایی از قرآن را(به صورت مشخص در هر پایه) از حفظ بخوانند.

 نوآموزان مفهوم های دوری و نزدیکی زیاد و کم بلند و کوتاه سرد و گرم و .....را یاد بگیرند

نوآموزان بتوانند از عدد ۱ تا ۱۰ را بشمارند

 نوآموزان حواس پنجگانه خود را بشناسند و تقویت حواس پنجگانه.

اشنایی با شکل مواد مایع جامد گاز

تسلط بر اعرابآشنایی با قواعد کلمات روخوانی عبارات ساده ی قرآن

توانایی تقسیم مسایل بزرگ به تعداد کوچکتر

 انتخاب راه حل های مختلف جهت حل مسایل

فهم مسایل به صورت کاربردی

(شعار ما در ابتدای سال : قال رسول الله : خیرکم من تعلم القرآن و علمه)متربیان من باید بتوانند در انتهای پایه چهارم:

روخوانی را بیاموزند و بتوانند عبارات را چه سخت و چه آسان به صورت کلمه خوانی و بخش خوانی بخوانند

با مفاهیم و معانی پر تکرار قرآن آشنا باشند مثلا تفاوت معنی رب و الله را بدانند.

بتوانند مفاهیمی را که می آموزند به دیگران نیز بیاموزند.

متربیان پایه پنجم باید در انتهای سال بتوانند:

روخوانی قرآن کریم را کامل فراگرفته و بتوانند قرآن را بدون اشکال و اغلاط اعرابی بخوانند.

در زمینه روانخوانی و استفاده از قرآن کامل بصورت مقدماتی آشنایی داشته و عبارات را به هم پیوسته و بدون قطع خواندن بخوانند.

با مفاهیم قرآن در سطح بهتری نسبت به سال قبل آشنائی داشته باشند.متربیان پایه ششم در پایان سال باید :

بتوانند از قرآن کامل بدون مشکل و واهمه استفاده کنند. البته قرآن کامل مد نظر اولا قرآن های کم علامت و سپس قرآن نسخه اصل عثمان طه است.

مفاهیم عمیق تری از قرآن درسی شان را بدانند و دایره لغات فراگرفته شان بیشتر از گذشته باشد.

بتوانند قرآن را به صورت روانخوانی و حتی المقدور بصورت تدویر (ترتیل) قرائت کنند.

 به روز بودن در محدوده درس مربوط

ایجاد انگیزه در دانش آموز

ایجاد فضای لازم در جهت باروری انگیزه در دانش آموز به منظور آشنایی با مسائل زبان فارسی

دانش آموز:

آشنایی نسبی با نام شهر های مختلف کشور و مراکز استان ها داشته باشد.

آشنایی با بعضی از قواعد زبان فارسی مانند مترادف، متضاد، هم خانواده، فاعل، فعل، مفعول و... داشته باشد.

آشنایی با جهت های اصلی، فرعی، همسایه های ایران، شرایط آب و هوایی ایران و... داشته باشد.

تسلط بر ساعتجمع و تفریق با شکلآشنایی با احتمالاشکال هندسیتقارن

آشنایی با نحوه تلفظ و خواندن حروف

آموزش خواندن صحیح جملات و متون

آموزش تشخیص نقطه افتراق حروف ها و کلمات

دانش اموز بتواند در پایان سال از روی متن درس کتاب فارسی بخواند.

دانش اموز بتواند با کلمه داده شده یک جمله بنویسد.دانش اموز بتواند با نشانه مورد نظر (مثلا ط ) دو کلمه بنویسد و یا دانش اموز بتواند کلمات نشانه ی ع را از متن درس علی و معصومه پیدا کند.

دانش آموز بتواندعلاوه بر مطالب کتاب مطالب جدید تدرس شده را در مکالمه استفاده کند.

 درک کامل موضاعات وتوانایی ساخت جملات جدید در شرایط مختلف

توانایی به کار بردن کلمات در جمله

درک فیلم های ساده

بتوانند مجموعه ها را یاد بگیرد

پایه هفتم: از دانش آموزان انتظار می رود که چگالی را تعریف کنند

از دانش آموزان انتظار می رود که علت انبساط و انقباض را بیان کنند

 از دانش آموزان انتظار می رود که اجزای اتم را نام ببرد و کوچک بودن ان را درک کنند.

پایه هشتم: از دانش آموزان انتظار می رود که یک تغییر فیزیکی و تغییر شیمیایی را نام ببرند

از دانش آموزان انتظار می رود که عملکرد مخچه را شرح دهند –

 از دانش آموزان انتظار می رود که  مفهوم مقامت الکتریکی را تعریف کند.

پایه نهم : از دانش آموزان انتظار می رود که مفهوم پلیمر را شرح دهند.

از دانش آموزان انتظار می رود که چرخه کربن را توضیح دهند.

 از دانش آموزان انتظار می رود که تفاوت مسافت طی شده و جابجایی را بیان کنند.

آشنایی با مفهوم اتحادها و .......

کسب دانش و دانستنی مورد نیاز هر دانش آموز بنا بر توانمندی های

آموزش عملی و کارگاهی در کنار آموزش نظری دانش آموزان

فراهم نمودن فرصتهای برای دانش آموزان برای ارائه ی دروس یاد گرفته شده

همه ی مفاهیم مربوط به دروس پایه را فرا گیرد.

آمادگی اولیه برای آزمون دادن  را کسب نماید.

پیگیر انجام تکالیفش باشد.

 بتواند در پایان سال معادلات درجه دوم را حل کند.

بتواند از نسبت های مثلثاتی و روابط بین آنها در حل مسائل استفاده کند.

بتواند از مفهوم حدو پیوستگی در حل مسائل بهره ببرد.

 بتواند کلمات جدیدی که یاد گرفته است را به درستی تلفظ کند -( روان خوانی درست )

 یاد گیری به کار بردن آرایه های ادبی

یاد گیری معنی کردن شعر های موجود در گتاب

یادگیری دروس مهارتی(دست به ابزار شدن از طریق دروسی مثل رباتیک و کار و فناوری)

افزایش مهارت در دروسی که دانش آموز مهارت بالایی در آن دارد3)تقویت دانش آموز در دروسی که در آن ضعف دارد.

دانش آموز بتواند نیرو ومفهوم آن را درک کند

دانش آموز بتواند انرژی و اشکال آنرا بشناسد

 دانش اموز بتواند کار با میکروسکوپ را یاد بگیرد و اجزای آنرا بشناسد

دانش آموز بتواند در پایان سال جمع و تفریق و ضرب و تقسیم کسر را انجام دهد

دانش آموز بتواند در پایان سال جمع و تفریق و ضرب اعشار را انجام دهد

دانش آموز بتواند در پایان سال (با توجه به آشنایی با طبقه میلیون و میلیارد و شناخت ریال و تومان) از طریق عابر بانک پول کارت به کارت کند

دانش آموز باید بتواند تا اتحاد ها  را می بیند آن را تشخیص دهد

اهداف کلی : تدریس  بلوغ و سواد جنسی بر اساس آموزه های فقه اهل بیت علیهم السلام و تدریس قرآن برای استفاده در سبک زندگی و انس با قرآن کریم

اهداف جزئی : تقویت اطلاعات مربوط به احکام عملی و تقویت کیفیت نماز و تقویت سواد قرآنی

دانش آموز بتواند شناخت کلی از  قاره های مختلف داشته باشددانش آموز بتواند در تاریخ معاصر کشورمان عوامل پیروزی انقلاب را بشناسد.دانش آموز بتواند یک متن با رعایت قوانین مندرج در کتاب نگارش بنویسد

آموزش و یادآوری استثناعات دقتی

تقویت حافظه و حساسیت های دیداری و شنیداری

افزایش دایره لغات

 دانش آموزان بتوانند تا پایان سال روان خوانی و رو خوانی قرآن را یاد بگیرند

قرائت قرآن به صورت ترتیل خوانی و صوت مد نظر می باشد

 به باید ها و نباید هایی(واجب-حرام) که قرآن و چهارده معصوم(ع) مشخص کرده اند اهمیت بدهد و به اندازه نیاز سنی بیاموزد

کسب توانایی جهت جمع و تفریق اعداد دو رقمی

آشنایی با خط تقارن و توانایی پیدا کردن خط تقارن در اشکال مختلف

کسب توانایی خواندن صحیح ساعت

در پایان سال بتواند در مبحث الگویابی  رابطه بین اعداد و اشکال پیدا کند.در پایان سال بتواند اعداد زوج و فرد را از هم تشخیص دهد و خواص بین آنها را درک کند.در پایان سال بتواند محاسبات با کسر را بخوبی انجام دهد(جمع  تفریق  ضرب و تقسیم کسر )...

 توانایی دانش آموزان در ارائه مطالب یاد گرفته شده به دیگر دانش آموزان

تسلط حداقل 70 درصد مطالب کتاب درسی

موفقیت در امتحانات تشریحی ( حداقل تا نمره ب ) و در امتحانات تستی جوابگوی 50 درصد سؤالات باشد.

مربیان مدرسه با روش میزان آشنا شوند

والدین با روش میزان آشنا شوند

دانش آموزان حداقل مفاهیم کتب درسی را به طور کامل بیاموزند

افزایش دایره‌ی واژگان از ۷۵۰ به بیش از ۱۵۰۰ کلمه از نظر خواندن و نوشتن

 توانایی نگارش دو خط برای موضوعات و تصاویر

 یادگیری حداقل پنج قاعده از دستور زبان فارسی

معلمین راهنما و مسئولین کارگروه ها طبق بودجه بندی آموزشی و تقویم تجمیعی پیش بروند .

 تعیین سطح علمی دانش آموزان و تهیه خوراک علمی مناسب برای آن ها با کمک کارگروه ها

 رصد روند پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و ایجاد چتر آموزشی برای دانش آموزان نیازمند به توجه بیشتر

برگزاری آزمون های کلاسی و ماهیانه و جامه برای اطینان از شرایط تحصیلی دانش آموزان

 هماهنگ کردن پایه ها و ایجاد نخ تسبیح آموزشی بین آن ها

ترغیب و پیگیری شرکت معلمین و والدین در جلسات دانش افزایی

 یادگیری مفاهیم آموزشی فارسی سوم دبستان

استفاده صحیح از توانایی های علمی و هدایت آنها

 ارتقاء استعدادهای تحصیلی مانند انشاء نویسی - زیبانویسی و...

دانش آموز بتواند ساعت را به طور کامل تسلط بیابد.(دقیقه و ساعت در بعدازظهر)دانش آموز بتواند از روی متن های ساده، روان بخواند.دانش آموز بتواند مفهوم ضرب را درک کرده  و با روش های مختلف محاسبه نماید.

در پایان سال تحصیلی منابع طبیعی را بشناسد.

در پایان سال تحصیلی ارسال نامه از طریق پست(آشنایی با تمبر،فرستنده،گیرنده) را یادبگیرد.

آشنایی با علایم راهنمایی و رانندگی و مقررات مربوط به عبور و مرور عابرین پیاده.

دانش آموزان در پایان سال باید توانایی های زیر را کسب کنند:

خواندن و نوشتن اعداد تا 9 رقم

ضرب چند رقم در چند رقم

تقسیم بر دو رقم

دانش آموز بتواند اشکال هندسی را به درستی بکشد

دانش آموز بتواند اعداد 1 تا 100 را بشمارد

بتواند ارزش مکانی اعداد را در رده های ده تایی و یکی تشخیص دهد.

توانایی تقسیم مسایل بزرگ به تعداد کوچکتر

 انتخاب راه حل های مختلف جهت حل مسایل

 فهم مسایل به صورت کاربردی

بتواند بخواندبتواند بنویسد

 بتواند جمع و تفریق تا عدد 10 را درست انجام دهد

الگوی هندسی را تشخیص داده و بتواند ادامه دهد

بتواند از محور اعداد به عنوان یکی از ابزارهای محاسبه استفاده کند.

کسب اطلاعات و شناخت نسبت به مکاتب فکری مختلف حاکم موجود

پیدا کردن قدرت تحلیل و بررسی در موضوعات پیش رو

کسب توانایی نقد کردن افراد و نظراتشان بدون پیش داوری همراه با ارائه راهکار مناسب

توانایی تشخیص حالات مواد

توانایی شناخت انواع سنگ ها

درک مفهوم جرم

حل مسایل هندسی و کاربرد این مسایل در روزمره

تحلیل مسایل آماری و گزارشات آماری در رسانه ها

پاسخگویی به سوالات تستی در کمترین زمان ممکن

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران